Domaća suradnja

Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada – CROMUSCODEX70

Voditelj: prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, HAZU, Odsjek za povijest hrvatske glazbe

O projektu

Financiranje: HRZZ


Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2021.

Projekt Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada (CROMUSCODEX70) ima za cilj interdisciplinarnu obradu liturgijskih i glazbenih kodeksa hrvatskih zemalja u razdoblju od 11. do 17. stoljeća pohranjenih u stranim i domaćim arhivima. To je premijerni pothvat istodobnoga rada muzikologa, filologa, liturgičara i povjesničara umjetnosti specijaliziranih za dokumente srednjovjekovne hrvatske glazbe, pisane riječi, liturgije i likovnosti. Cilj je komparativna usporedba znanih hrvatskih izvora s europskim rukopisma i otkriće njihova stvarnoga eklezijastičkog porijekla i identiteta. Većina je izvora danas pohranjena u crkvenim arhivima Hrvatske, no dvadesetak kodeksa se danas čuvaju u bibliotekama poput Bodleian library u Oxfordu, Mađarskoj nacionalnoj biblioteci u Budimpešti, Bayerische Staatsbibliothek u Münchenu, Apostolskoj biblioteci u Vatikanu, Jean P. Getty Muzeju u SAD-u. Ovi izvori trebaju tek postati dio komparativnih istraživanja. Glazbeni i liturgijski kodeksi koji datiraju od 11. stoljeća naovamo predstavljaju najraniji sloj izvora hrvatske pismenosti, liturgije i glazbe, koji tek postupno trebaju ući u europske znanstvene publikacije. Projekt se temelji na suvremenim metodama poredbenoga istraživanja, analize latinskoga jezika u najstarijim sakramentarima hrvatskih prostora, analizi hrvatskoga jezika u napjevima koji imaju interpolacije na vernakularnom jeziku u službenim latinskim knjigama, te analizi iluminacija i načina oslikavanja glazbenih kodeksa srednjega vijeka.

Načinom predstavljanja rezultata projekta i interdisciplinarne organizacije rada na najstarijim hrvatskim glazbenim (i liturgijskim) kodeksima i fragmentima projekt je konkordantan sa Strateškim planom HAZU, u kojem se potiče znanstveno proučavanje, analiza i vrednovanje hrvatske kulture, ali i glazbene baštine od njezinih početaka te uvrštavanje hrvatske znanosti u svjetske kontekste.


Suradnici:

prof. dr. Andreas Haug, Institut für Musikforschung, Sveučilište Julius Maximilian, Würzburg (konzultant)

dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

doc. dr. sc. Katarina Livljanić, Sveučilište Sorbonne, Pariz

dr. sc. Rozana Vojvoda, Umjetnička galerija, Dubrovnik

mr. sc. Domagoj Volarević, Katolički bogoslovni fakultet, Split

Suradnici na projektu

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/