Projekti do 2013. godine

Hrvatska jezična riznica

Voditelj: Dunja Brozović Rončević

O projektu

Projekt više nije aktivan u ovom obliku.


Voditeljica projekta
Dunja Brozović Rončević
Suradnici
Damir Ćavar
Małgorzata E. Ćavar
Tomislav Stojanov
Na obradbi tekstova za Hrvatski jezični korpus povremeno su sudjelovali i drugi zaposlenici Instituta, osobito Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje (Antun Halonja, Ivo-Pavao Jazbec, Maja Lončar, Bruno Nahod, Siniša Runjaić), suradnici na projektu "Tekstologija hrvatske pisane
baštine", vanjski suradnici te studenti kolegija "Jezik i računalo" i "Kultura hrvatskoga jezika" Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, "Stručni studij informatike".

Suradnici na projektu

https://orcid.org/0000-0002-6972-6518Životopis je napisan na hrvatskome i engleskome. Engleski tekst nalazi se ispod hrvatskoga....

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot rođena je 1978. godine. Diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučilištu Berkeley, SAD, ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/