Projekti koje financira HRZZ

Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija

Voditelj: dr. sc. Ivana Kurtović Budja

O projektu

Naziv projekta: Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija

Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Kurtović Budja

Poveznica na mrežnu stranicu projekta: GoMaPri

Pristup bazi

Trajanje projekta: 20. ožujka 2017. - 19. ožujka 2021.

Cilj je projekta Govori Makarskoga primorja - dijakronija i sinkronija dijalektološki i sociolingvistički istražiti govore Makarskoga primorja te govore u njihovoj okolici (Poljica, štokavski otočni govori Šolte, Brača, Hvara i Korčule, govori Zadvarja i Rašćana te iseljenički u Moliseu, Italija). Osobiti je cilj projekta povijesnojezično istraživanje kojim će se na korpusu tekstova iz Makarskoga primorja u rasponu od 17. do 19. stoljeća pratiti specifične makarskoprimorske jezične crte, čime će se analizirati kontinuitet jezika od najstarijih pisanih spomenika do danas. Uz to će se provesti i sociolingvističko istraživanje stavova mladih o svom govoru. Pretpostavka je da su današnji govori Makarskoga primorja dijelom prežitak staroga zapadnoštokavskoga dijalekta.

Suradnici:

dr. sc. Jurica Budja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Marija Ćubelić, prof., VII. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Ćurković, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (do siječnja 2019.)

dr. sc. Mario Essert, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

dr. sc. Filip Galović, Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za sociologiju, Zagreb

prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za talijanistiku (od ožujka 2019.)

dr. sc. Lucija Šimičić, Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku, Zadar

Suradnici na projektu

Lobel Filipić rođen je 1988. godine u Zagrebu, gdje završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju i teoretski smjer u Glazbenome učilištu Elly Bašić. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine ...

Pročitaj više

Rodila sam se 1972. u Splitu, odrasla sam u Klisu. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. radom „Kliški mjesni govor“. Magistrirala sam 2003. na temu „Fonološki opis mjesnih govo...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/