Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Dopreporodne hrvatske gramatike

Voditelj: Marijana Horvat

O projektu

Voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica

Suradnici:

 • dr. sc. Barbara Štebih Golub, viša znanstvena suradnica
 • dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, viša znanstvena suradnica
 • dr. sc. Ivana Lovrić Jović, znanstvena suradnica
 • dr. sc. Martina Kramarić, znanstvena suradnica
 • Ivo-Pavao Jazbec, stručni suradnik
 • dr. sc. Vladimira Rezo, znanstvena suradnica

Projekt Dopreporodne hrvatske gramatike temelji se na suvremenim gramatikografskim i gramatikološkim spoznajama o hrvatskoj slovničkoj dopreporodnoj tradiciji, a nastavlja se na dosad objavljene pretiske i prijevode slovnica u izdanju IHJJ-a. Uključuje priređivanje, objavljivanje i digitalizaciju hrvatskih dopreporodnih gramatika te analizu rukopisnih gramatika. Cilj je znanstveno istražiti i opisati stare gramatike, učiniti ih dostupnima što širem krugu korisnika i omogućiti njihovu pretraživost. Analizirat će se struktura i gramatikografske metode pojedinih slovnica, kao i kontinuitet hrvatske gramatičke tradicije. Svaka će slovnica biti smještena u širi kontekst hrvatskih i europskih slovnica, što će omogućiti cjelovit uvid u hrvatsku dopreporodnu gramatičku tradiciju unutar europskoga, ponajprije slavenskoga konteksta, pridonijeti spoznaji i usustavljivanju dopreporodnoga gramatičkog nazivlja te stvaranju temelja za povijesnu gramatiku hrvatskoga jezika.

Način pripreme gramatika ovisi o osobitostima svake pojedine gramatike, jer nisu sve gramatike pisane hrvatskim jezikom niti su sve gramatike samo gramatike hrvatskoga jezika. Stoga priređivanje određenih gramatika, pored pretiska, gramatološke i gramatografske raščlambe, uključuje prijevod na hrvatski jezik, a drugih pak transkripciju. Hrvatski jezik još uvijek nema digitaliziranu i mrežno dostupnu staru gramatičku građu pa su slovnice nedostupne široj javnosti. Ovako zamišljen projekt, s pretiskom i digitalizacijom, pridonosi očuvanju navedene građe i baštine te omogućuje daljnja proučavanja, a pouzdanim prijevodima i transkripcijama gramatike čini prihvatljivima velikom krugu korisnika.

Projekt će rezultirati: pretiskom; transkripcijom i/ili prijevodom teksta; znanstvenom studijom, ponajprije jezičnom raščlambom, ali i komparativnom analizom prema odabranim europskim slovnicama; objavljivanjem kritičkoga izdanja; digitalizacijom i izradom korpusa.

Suradnjom s drugim institutskim projektima, prije svega onima koji se bave izradom korpusa, moći će se analizirati potvrđenost u korpusima te utvrditi koliko je uporabna norma slijedila gramatičku.

Dosad su priređene ove slovnice:

 • Jakov Mikalja, Grammatika talianska u kratho illi kratak nauk za naucitti latinski jezik, Loreto, 1649.
 • Ardelio Della Bella, Instruzioni grammaticali della lingua illirica, Venecija 1728. u rječniku Dizionario italiano, latino, illirico
 • Blaž Tadijanović, Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah, i ricsih u illyrski, i nyemacski jezik, Koje sloxi otacz Blax Thaddianovich, Magdenburg, 1761
 • Ignac Kristijanović, Grammatik der kroatischen Mundart, Zagreb, 1837.
 • Ignacije Szentmártony, Einleitung zur kroatischen Sprach­lehre für Teutsche, 1783.
 • Bartol Kašić, Institutionum linguae Illyricae libri duo, Romae 1604.

Suradnici na projektu

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. ...

Pročitaj više

Zaposlen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1. travnja 2005. godine na tadašnjem Odjelu za opće i poredbeno jezikoslovlje, koji je 2006. promijenio ime u Odjel za opće, poredbeno i računalno jezikoslovl...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir). God...

Pročitaj više

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Na istoj je visokoškolskoj ustanovi 1999. godine obranila magistarski rad (Paskalić...

Pročitaj više

Vladimira Rezo rođena je 7. lipnja 1973. godine u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i CUO Zlatko Šnajder. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1993. godine. U akademskoj godini 1995/9...

Pročitaj više

Zaposlenje: 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju Rad u nastav...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr