Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Dopreporodne hrvatske gramatike

Voditelj: Marijana Horvat

O projektu

Voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica

Suradnici:

  • dr. sc. Barbara Štebih Golub, znanstvena savjetnica
  • dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, viša znanstvena suradnica
  • dr. sc. Ivana Lovrić Jović, znanstvena suradnica
  • dr. sc. Martina Kramarić, poslijedoktorandica s izborom u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika (od polovice 2015.)
  • Ivo-Pavao Jazbec, stručni suradnik (do 31. kolovoza 2017.)
  • dr. sc. Vladimira Rezo (do 30. rujna 2016.)

Projekt Dopreporodne hrvatske gramatike temelji se na suvremenim gramatikografskim i gramatikološkim spoznajama o hrvatskoj slovničkoj dopreporodnoj tradiciji, a nastavlja se na dosad objavljene pretiske i prijevode slovnica u izdanju IHJJ-a. Uključuje priređivanje i objavljivanje hrvatskih dopreporodnih gramatika te analizu rukopisnih gramatika. Cilj je znanstveno istražiti i opisati stare gramatike te ih učiniti dostupnima što širem krugu korisnika. Analizirat će se struktura i gramatikografske metode pojedinih slovnica, kao i kontinuitet hrvatske gramatičke tradicije. Svaka će slovnica biti smještena u širi kontekst hrvatskih i europskih slovnica.

Način pripreme gramatika ovisi o osobitostima svake pojedine gramatike, jer nisu sve gramatike pisane hrvatskim jezikom niti su sve gramatike samo gramatike hrvatskoga jezika. Stoga priređivanje određenih gramatika, pored pretiska, gramatološke i gramatografske raščlambe, uključuje prijevod na hrvatski jezik, a drugih pak transkripciju. Ovako zamišljen projekt pridonosi očuvanju navedene građe i baštine te omogućuje daljnja proučavanja, a pouzdanim prijevodima i transkripcijama gramatike čini prihvatljivima velikom krugu korisnika.

Suradnici na projektu

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. ...

Pročitaj više

Zaposlen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1. travnja 2005. godine na tadašnjem Odjelu za opće i poredbeno jezikoslovlje, koji je 2006. promijenio ime u Odjel za opće, poredbeno i računalno jezikoslovl...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir). God...

Pročitaj više

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Loc...

Pročitaj više

Zaposlenje: 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju Rad u nastav...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/