Projekti u okviru osnovne djelatnosti

DE IMITATIONE CHRISTI NA TRIMA STILIZACIJAMA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA

Voditelj: dr. sc. Sanja Perić Gavrančić

O projektu

Polazište za ovaj projekt preliminarna su istraživanja Marulićeva čakavskoga i anonimnoga štokavskoga prijevoda Imitacije koja su se odvijala u okviru akademske suradnje s Katoličkim bogoslovnim fakultetom na sveučilišnome projektu De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima, čiji je voditelj bio dr. sc. Petar Bašić. Rezultati rada na spomenutom projektu, koji je u međuvremenu završio, nadogradit će se uključivanjem anonimnoga kajkavskog prijevoda Imitacije koji u dosadašnjim filološkim istraživanjima nije bio predmetom znanstvenoga interesa, kao i cjelovitim priređivanjem Kašićeva prijevoda. Cilj je ovoga projekta uspostaviti usporedni korpus odabranih hrvatskih prijevoda latinskoga djela De imitatione Christi na trima stilizacijama hrvatskoga književnog jezika.

Prva faza projekta bit će usmjerena na najstariji dosad datirani čakavski, štokavski i kajkavski prijevod: Marulićev čakavski prijevod Od naslidovan'ja Isukarstova iz 1500. godine (u rukopisu) koji je ujedno i prvi poznati hrvatski prijevod toga latinskog djela, štokavski prijevod Od nasl'jedovan'ja Isukrstova anonimnoga autora iz 1639. godine (u rukopisu) te kajkavski prijevod Od nasleduvanja Kristuševoga objavljen 1719. godine u Beču bez podatka o autoru. Zbog važnosti za jezičnopovijesna istraživanja u drugoj će se fazi projekta u korpus dodatno uključiti i štokavska Kašićeva inačica Od nasledovan'ja Gospodina našega Jezusa tiskana 1641. godine u Rimu.

Korpus će sadržavati cjelovite transkripcije navedenih četiriju tekstova, a moći će se nadopunjavati i ostalim postojećim prijevodima na sve tri književne stilizacije. Osim usporednoga digitalnog korpusa rezultat projekta bit će i tiskano izdanje prvoga poznatog čakavskog, štokavskog i kajkavskog prijevoda Imitacije. I digitalno i tiskano izdanje poslužit će kao polazište za istraživanje grafijskih i jezičnih značajki navedenih tekstova pojedinačno, ali i za utvrđivanje kako zajedničkih tako i specifičnih dijalektnih obilježja pisanoga izraza pokrajinskih književnosti.


Suradnici na projektu: dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić, dr. sc. Željka Brlobaš, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Ivana Lovrić Jović


Suradnici na projektu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/