Domaća suradnja

DARIAH-HR: Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnost i humanistiku u Republici Hrvatskoj

Voditelj: Koraljka Kuzman Šlogar

O projektu

.dariah.hr


http://dariah.hr/hr/naslovnica/


DARIAH-HR dio je paneuropske Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnost i humanističke znanosti DARIAH-EU, a Hrvatska je jedna od 15 zemalja osnivačica tog konzorcija.

DARIAH-HR kao dio te transnacionalne istraživačke zajednice promiče i povećava svijest o digitalnoj umjetnosti i humanistici, projektima, alatima i najboljim praksama te se zalaže za otvoreni pristup informacijama i slobodno dijeljenje rezultata i inovacija.

Nacionalni predstavnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)

Nacionalna koordinacijska ustanova: Institut za etnologiju i folkloristiku (IEF)

Nacionalna koordinatorica: Dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar

DARIAH-EU (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) je zamišljen kao vodeća europska organizacija za digitalna istraživanja na području umjetnosti i humanistike, odnosno kao interdisciplinarna inovacija kojom će se unaprijediti istraživanje na tom području.

Namjera je povezati europske arhive, knjižnice, muzeje i ostale digitalne repozitorije iz područja humanističkih znanosti u jedan integrirani virtualni sustav, kako bi se olakšala dostupnost digitaliziranog materijala istraživačima.

Riječ je o velikom, dugoročnom, pan-europskom poduhvatu koji ima za cilj razvoj i održavanje infrastrukture u prilog istraživačkih praksi koje su temeljene na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.

DARIAH djeluje kroz rad 4 tzv. virtualna centra kompetencije:

  • VCC1 – e-infrastruktura
  • VCC2 – veza između istraživanja i obrazovanja
  • VCC3 – upravljanje znanstvenim sadržajima
  • VCC4 – zagovaranje, procjena utjecaja i dosega DARIAH-a

Suradnici na projektu

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/