Međunarodni projekti i suradnje

COST Action: Parsing and multi-word expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing (PARSEME)

Voditelj: Agata Savary

O projektu

predsjednica akcije: Dr. Agata Savary (Francuska)

potpredsjednik akcije: Prof. Adam Przepiorkowski (Poljska)

članovi Upravljačkoga odbora za Hrvatsku: prof. dr. Marko Tadić (Filozofski fakultet u Zagrebu) i dr. sc. Jan Šnajder (Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu)

COST akcija PARSEME (IC1207 COST Action, http://typo.uni-konstanz.de/parseme) interdisciplinarna je znanstvena akcija posvećena obradi višerječnih jedinica (MWEs) u području parsiranja. Cilj je ove akcije unaprijediti vrijednosti europske višejezične zajednice informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) te poboljšati računalnu učinkovitost obrade prirodnoga jezika (Natural Language Processing). Višerječne jedinice, posebno one temeljene na različitim značenjskim pomacima i idiomatičnosti, često su problematične za opis unutar jezika kojemu pripadaju, a posebno su problematične na višejezičnoj razini, u pronalaženju značenjskoga i izraznoga ekvivalenta unutar dvaju i više jezika. Kao glavni rezultat suradnje unutar akcije očekuje se izgradnja jezičnih teorijskih modela i računalnih alata koji će olakšati izdvajanje i prepoznavanje višerječnih jedinica unutar raznovrsnih jezičnih korpusa, a time i bolje razumijevanje prirode višerječnih jedinica. U akciju je uključeno četrnaest europskih jezika s namjerom da se umreže i povežu stručnjaci različitih profila koji se bave problematikom višerječnih jedinica.

Suradnici na projektu

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrira...

Pročitaj više

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kr...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/