Međunarodni projekti i suradnje

COST Action: New Speakers in a Multilingual Europe – Opportunities and Challenges

Voditelj: Bernadette O'Rourke

O projektu

PREDSJEDNIŠTVO AKCIJE

dr. sc. Bernadette O'Rourke (bernadetteorourke3@gmail.com)

Heriot-Watt University, Department of Languages and Intercultural Studies, Henry Prais Building, Riccarton Campus, EH14 4AS Edinburgh, United Kingdom

dr. sc. Joan Pujolar (jpujolar@uoc.edu)

Universitat Oberta de Catalunya, Av. Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona, Spain


Članovi Upravljačkoga odbora iz Republike Hrvatske

dr. sc. Kristian Lewis

dr. sc. Ermina Ramadanović


Sažetak

Globalizacija, povećana mobilnost i transnacionalno umrežavanje preobražavaju jezični krajolik suvremenih društava. Akcijom se želi posvetiti pozornost višejezičnim govornicima u okviru višejezične Europe. U tom su smislu novi govornici (new speakers) višejezični građani koji se koriste jezicima drukčijim od njihova materinskoga ili nacionalnoga jezika. Pritom trebaju moći prevladati društvene granice, ponovno procijeniti osobnu razinu jezične kompetencije i kreativno (re)strukturirati društvene uzuse kako bi se prilagodili novim jezičnim prostorima i situacijama. Projekt olakšava strukturirani dijalog i suradnju među znanstvenicima iz triju višejezičnih perspektiva: nacionalne i regionalne manjine, imigranati i (privremeni) radnici u inozemstvu. Cilj je projekta usporediti profile novih govornika i razviti cjelovito razumijevanje nove sociolingvističke paradigme koja općenito pridonosi promišljanju te raščlambi izazova i mogućnosti jezične politike na svim razinama, uključujući obrazovanje, zdravstvo, radnu okolinu, obitelj, društvenu zajednicu, medije, kibernetički prostor i javne institucije. U akciju je uključeno dvadeset i šest europskih zemalja s namjerom da se umreže i povežu stručnjaci različitih profila koji se bave problematikom višejezičnosti i jezične politike.

Ključne riječi: novi govornici, višejezičnost, jezična politika / jezične politike Europske unije

Poveznice

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1306

http://www.nspk.org.uk/

Suradnici na projektu

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Ermina Ramadanović (r. Harambašić) rođena je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je 1990. godine završila Osnovnu školu Ivana Meštrovića, a potom i V. gimnaziju. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/