Međunarodni projekti i suradnje

COST Action: European Network of e-Lexicography

Voditelj: Martin Everaert

O projektu

Predsjedništvo akcije:

Prof Martin EVERAERT Action Chair –Martin.Everaert@inl.nl

Dr Iztok KOSEM Action Vice-Chairiztok.kosem@trojina.si

Članovi Upravljačkoga odbora za Hrvatsku:

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

dr. sc. Nikola Ljubešić


Sažetak akcije

Era računala i lakoga pristupa internetu znatno je izmijenila uvjete i načine izrade i recepcije rječnika.

Za urednike akademskih rječnika internet nije samo izvor inspiracije nego i niza novih izazova poput:

1. omogućiti korisnicima lakši pristup akademskim rječnicima;

2. omogućiti širu i sustavniju razmjenu leksikografskih znanja, ekspertiza te zajedničkih standarda i rješenja;

3. razviti zajednički pristup e-leksikografiji koji će biti temelj novomu tipu leksikografije koja uzima u obzir paneuropsku narav rječnikoga blaga europskih jezika.

Temeljni je cilj je COST akcije "Europska mreža e-leksikografije" utemeljiti europsku mrežu leksikografa kako bi se strukturirano pristupilo ostvarenju gore navedenih izazova suvremene e-leksikografije.

http://www.elexicography.eu/

Suradnici na projektu

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrira...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

English CV in EuropassRođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediploms...

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/