Međunarodni projekti i suradnje

Acquisition de la complexité linguistique chez des enfants de 6 à 14 ans – Perspective interlangue

Voditelj: Claire Martinot

O projektu

Međunarodni projekt L’acquisition de la complexité linguistique chez des enfants de 6 à 14 odvijao se od 2013. do 2019. godine na Sveučilištu Paris Sorbonne (u sklopu laboratorija STIH) kao nastavak projekta Acquisition et reformulation (2005. – 2012.), kojemu je u središtu teorija reformulacije (Claire Martinot & Amr H. Ibrahim). Novim se projektom posebno istraživao razvoj jezične složenosti u djece od 6, 8, 10, 12 i 14 godina i nastojalo vidjeti je li dob jedini kriterij diferencijacije među jezičnim sposobnostima (leksik, sintaksa, diskurs), odnosno jesu li velike razlike uočene među djecom iste dobi individualne naravi ili mogu biti posljedica njihove različite jezične okoline (tzv. jezično poticana djeca naprema jezično nepoticanoj djeci). Analiza je obuhvaćala složene pojave na sintaktičkoj i semantičkoj razini. Jezici koji su sudjelovali u istraživanju su francuski kao materinski i strani, talijanski, hrvatski i poljski. Koordinatorica za hrvatski bila je dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, članice izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević s Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta i Kristina Vujnović Malivuk, doktorandica na Jekonu. Rezultati projekta predstavljeni su na nekoliko znanstvenih konferencija, objavljeno je desetak znanstvenih radova i tri knjige. Kratki prikaz možete vidjeti ovdje.

Suradnici na projektu

Rodila se 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/