Međunarodni projekti i suradnje

Acquisition de la complexité linguistique chez des enfants de 6 à 14 ans – Perspective interlangue

Voditelj: Claire Martinot

O projektu

Međunarodni projekt L’acquisition de la complexité linguistique chez des enfants de 6 à 14 ans pokrenut je 2013. godine na Sveučilištu Paris Sorbonne (u sklopu laboratorija STIH) kao nastavak projekta Acquisition et reformulation (2005. – 2012.), kojem je u središtu teorija reformulacije (Claire Martinot & Amr H. Ibrahim). Novim se projektom posebno istražuje razvoj jezične složenosti u djece od 6, 8, 10, 12 i 14 godina i pokušava vidjeti je li dob jedini kriterij diferencijacije među jezičnim sposobnostima (leksik, sintaksa, diskurs), odnosno jesu li velike razlike uočene među djecom iste dobi individualne naravi ili mogu biti posljedica njihove različite jezične okoline (tzv. jezično poticana djeca naprema jezično nepoticanoj djeci). Analiza obuhvaća složene pojave na morfosintaktičkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini. Jezici koji sudjeluju u istraživanju su francuski kao materinski i strani, talijanski, hrvatski, poljski, engleski, njemački i japanski. Koordinatorica za hrvatski je dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, članice su doc. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević s Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta i Kristina Vujnović Malivuk, doktorandica na Jekonu.

Suradnici na projektu

Tomislava Bošnjak Botica rodila se 27. rujna 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu diplomirala hrvatski jezik i književnost i francuski jez...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr