2024.

Predavanje Kako nastaje rječnik? Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik za profesore hrvatskoga jezika Zadarske županije, Zadar, 15. ožujka 2024. (Lana Hudeček)

U Zadru je 15. ožujka 2024. Lana Hudeček održala predavanje na Aktivu nastavnika hrvatskoga jezika Zadarske županije na kojemu su predstavljena sva tri modula Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika.


Predavanje za maturante Mrežni izvori Instituta za hrvatski jezik – kako (na maturi) izbjeći najčešće pogreške, Gradska knjižnica Samobor, 13. ožujka 2024. (Lana Hudeček)

U Gradskoj knjižnici Samobor Lana Hudeček održala je 15. ožujka 2024. predavanje za maturante Mrežni izvori Instituta za hrvatski jezik – kako (na maturi) izbjeći najčešće pogreške u sklopu kojega su maturantima predstavljeni mrežni izvori Instituta koji im mogu pomoći u pripremi za maturu. Na kraju predavanja maturanti su rješavali test dostupan na stranicama priručnika Hrvatski na maturi.