2023.

Predstavljanje projekta Mrežnik studentima anglistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Institut za hrvatski jezik, 4. prosinca 2023. (Lana Hudeček)

Studentima anglistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u prostorima Instituta za hrvatski jezik Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik predstavila je Lana Hudeček. Studente je upoznala s koracima u izradi mrežnoga rječnika i odlukama koje leksikografi moraju donijeti prije stvaranja mrežnoga rječnika te tijekom obrade građe, obradom natuknica u trima Mrežnikovim modulima (osnovnome modulu, modulu za učenike nižih razreda osnovne škole te modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik), računalnim programima koji se upotrebljavaju pri njegovoj izradi te obrazovnim igrama koje su izrađene za potrebe rječnika. Studentima je predstavljena demoinačica Mrežnika.


Predstavljanje projekta Mrežnik studentima polaznicima kolegija Uvod u leksikografiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 28. studenoga 2023. (Lana Hudeček i Josip Mihaljević)

Studentima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji pohađaju kolegij Uvod u leksikografiju (voditeljica dr. sc. Petra Bago) Lana Hudeček i Josip Mihaljević održali su izlaganje Izrada mrežnoga rječnika na primjeru projekta Mrežnik. Upoznali su studente s projektom Mrežnik, mogućnostima e-rječnika i mrežnoga rječnika, obradom natuknica u trima Mrežnikovim modulima (osnovnome modulu, modulu za učenike nižih razreda osnovne škole te modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik), računalnim programima koji se upotrebljavaju pri njegovoj izradi te obrazovnim igrama koje su izrađene za potrebe rječnika. Studentima je također predstavljena demoinačica Mrežnika.


Osmi međunarodni znanstveni skup HIDIS: Hrvatski kao ini jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 16. i 17. studenoga 2023. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na Osmome međunarodnom znanstvenom skupu HIDIS: Hrvatski kao ini jezik u organizaciji Hrvatskoga filološkog društva, Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika, koji je održan na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Zagrebu 16. i 17. studenoga 2023., Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Tvorbeni podatci u rječniku: učenje standardnoga i inoga jezika, u kojemu su pokazale važnost tvorbenih podataka u učenju standardnoga i inoga jezika te nakon analize predložile modele donošenja tvorbenih podataka u rječniku: model koji bi mogao biti koristan u normativnome (normativno-deskriptivnome) rječniku standardnoga jezika za njegovo učenje i poučavanje te model koji bi u rječniku za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik mogao doprinijeti učenju i poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika. Oba su modela djelomice primijenjena u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku (u njegovu modulu za odrasle govornike hrvatskoga jezika i u njegovu modulu za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik) te se dalje razvijaju.


Peti terminološki okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: (e-)rječnici, enciklopedije i baze, Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 27. listopada (Lana Hudeček)

Na Petome terminološkom okruglom stolu Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: (e-)rječnici, enciklopedije i baze u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i Hrvatskoga antropološkog društva održanomu 27. listopada 2023. u prostorijama Instituta za hrvatski jezik Lana Hudeček održala je izlaganje Medijsko nazivlje u posebnim i općim leksikografskim priručnicima u kojemu je prikazala malobrojne terminološke rječnike koji se tim nazivljem bave te pokazala kako se medijskomu nazivlju pristupa u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku te kako je Rječnik novinarskoga žargona, objavljen 2023. godine u izdanju Instituta za hrvatski jezik, koristan izvor podataka ne samo o žargonskome nego i o standardnojezičnome medijskom nazivlju te zbog toga koristan i u obradi medijskoga nazivlja u Mrežniku.