2022.


vostransko frazeološko delovno srečanje, Ljubljana, 16. prosinca 2022. (Barbara Kovačević)

Suradnica na projektu Mrežnik Barbara Kovačević 16. prosinca 2022. održala je predavanje Frazeološka djelatnost u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Prikazala je frazeološku djelatnost koja se odvija na različitim projektima Instituta, među njima i na projektu Mrežnik. Program skupa s poveznicom na prezentaciju dostupan je ovdje.


Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca 2022. (Lana Hudeček i Milica Mihaljević)

Na skupu Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu održanome u Zagrebu 1. i 2. prosinca u organizaciji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatske zaklade za znanost, projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM te Hrvatskoga kulturnoga društva Napredak Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su izlaganje Funkcionalni pristup poučavanju gramatike hrvatskoga jezika. U sklopu izlaganja naglašena je prednost oslanjanja na mrežne izvore Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pri provođenju spomenutoga pristupa, a spomenuta je i uloga koju Mrežnik može imati u takvu poučavanju. Program skupa dostupan je ovdje.


Predstavljanje projekta Mrežnik studentima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 23. studenoga 2022. (Lana Hudeček, Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević)

Voditeljica projekta Mrežnik dr. sc. Lana Hudeček te suradnici Daria Lazić, Maja Matijević i Josip Mihaljević predstavili su projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik studentima koji pohađaju kolegij Uvod u leksikografiju na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nositeljica kolegija dr. sc. Petra Bago). Nakon predstavljanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavili su projekt Mrežnik, načela rada, Mrežnikove module te igre nastale u sklopu projekta. Suradnici na projektu Mrežnik zatim su podsjetili studente na suradnju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i projekta Mrežnik, u okviru koje na tome projektu mogu odraditi studentsku praksu. Prezentaciju izlagača možete pregledati ovdje.


Mediterranean Island Conference – MIC 2022, Vis, 14. – 17. rujna 2022. (Lana Hudeček, Ozana Ramljak)

Na međunarodnoj konferenciji konferenciji Mediterranean Island Conference – MIC 2022 održanoj na Visu od 14. do 17. rujna 2022. Lana Hudeček održala je s Ozanom Ramljak sa Sveučilišta Vern' izlaganje Croatian Island in the online language resources u sklopu kojega je predstavljen i projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Program skupa možete pogledati ovdje.


Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs, Rijeka, 9. i 10. lipnja 2022. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Irena Miloš)

Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su s Irenom Miloš izlaganje Coronavirus-related terminology in the context of the European Union na međunarodnome znanstvenom skupu Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs.


Državno natjecanje iz hrvatskoga jezika – predavanje za nastavnike, Zadar, 12. svibnja 2022. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević)

Na državnome natjecanju iz hrvatskoga jezika održanomu 12. svibnja u Zadru Lana Hudeček i Milica Mihaljević održale su predavanja Mrežni izvori IHJJ-a i Funkcionalna gramatika za nastavnike hrvatskoga jezika.


Jezikoslovne rasprave, na mreži, 12. travnja 2022. (Lana Hudeček, Dubravka Ivšić Majić, Kristian Lewis, Josip Mihaljević, Domagoj Vidović)

U sklopu seminara Jezikoslovne rasprave Lana Hudeček, Dubravka Ivšić Majić, Kristian Lewis, Josip Mihaljević i Domagoj Vidović održali su izlaganje Hrvatski mrežni rječnik Mrežnik – prvih pet godina na kojemu su predstavili rad na projektu Mrežnik od 1. ožujka 2017. do travnja 2022.


Studentica Iva Kvasina obavila studentsku praksu radeći na Mrežniku (7. ožujka 2022. – 6. travnja 2022.)

Studentica 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Iva Kvasina obavila je 80 sati studentske prakse (od 7. ožujka do 6. travnja 2022.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnika na projektu Darije Lazić, Maje Matijević i Josipa Mihaljevića upoznala se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovala u obradi natuknica. Upoznala se s radom ostalih leksikografskih projekata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.


Studentica Karla Roginić obavila studentsku praksu radeći na Mrežniku (28. veljače 2022. – 6. travnja 2022.)

Studentica 3. godine preddiplomskoga studija informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Karla Roginić obavila je 80 sati studentske prakse (od 28. veljače do 6. travnja 2022.) radeći na Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Pod vodstvom mentorice Lane Hudeček i uz pomoć suradnika na projektu Darije Lazić, Maje Matijević i Josipa Mihaljevića upoznala se sa svim fazama rada na Mrežniku, s programom TLex i s radom sa Sketch Engineom te sudjelovala u obradi natuknica. Upoznala se s radom ostalih leksikografskih projekata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.


Dani otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Sat hrvatskoga jezika u Institutu, 14. – 17. ožujka 2022. (Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Daria Lazić, Maja Matijević, Dubravka Ivšić Majić)

U sklopu Dana otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Sata hrvatskoga jezika u Institutu Lana Hudeček i Milica Mihaljević, Daria Lazić i Maja Matijević te Dubravka Ivšić Majić održale su predavanja Anglizmi u hrvatskome jeziku (Lana Hudeček i Milica Mihaljević, 14. i 16. ožujka), Kako nastaje rječnik? (Daria Lazić i Maja Matijević, 15. ožujka) te Odakle nam riječi (Dubravka Ivšić Majić, 16. ožujka), u sklopu kojih su predstavile i projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik.Jezične igre Volim hrvatski 2022. (Dani hrvatskoga jezika), Samobor, 14. ožujka 2022. (Josip Mihaljević)

Poslijedoktorand Josip Mihaljević u Gradskoj knjižnici Samobor održao je radionicu Jezične igre za učenike 4. razreda Osnovne škole Bogumila Tonija, Samobor. Na radionici učenicima je pokazao igre za učenje pravopisa, frazema, definicija riječi, glagoljice, rastavljanja riječi na slogove, sinonima, antonima i mocijskih parnjaka te su učenici odigrali neke od tih igara. Te su igre dostupne na mrežnim stranicama rjecnik.hr/igre.


Kulturni uskličnik – glagoljica u igri, 25. veljače 2022. (Josip Mihaljević)

Poslijedokotrand Josip Mihaljević dao je 25. veljače 2022. intervju o učenju glagoljice s pomoću igara za emisiju Kulturni uskličnik na Radiju Marija. Na kraju intervjua spomenuo je igre izrađene za Mrežnik (rjecnik.hr/igre). Intervju možete poslušati na idućoj poveznici: https://www.radiomarija.hr/arhiva/02/ku20220225.mp3 (od 16. minute).


Igrifikacija u nastavi stranih jezika i e-rječnicima – moguća primjena na japanski, Pula, 18. i 21. veljače 2022. (Josip Mihaljević)

U okviru online terenske nastave pri Filozofskome fakultetu, Odsjek za azijske studije, studij Japanski jezik i kultura, organiziran je virtualni susret s nastavnicima i studentima. Josip Mihaljević održao je radionicu Igrifikacija u nastavi stranih jezika i e-rječnicima – moguća primjena na japanski. U prvome dijelu radionice studenti su se upoznali s pojmom igrifikacije, s igrfikacijskim elementima, načinima primjene igrifikacije, istraživanjima vezanima za igrifikaciju te koracima koji se koriste pri igrifikaciji mrežnoga rječnika i koji su se koristili za igrifikaciju Hrvatskoga mrežnoga rječnika – Mrežnika. Studenti su nakon prvoga dijela radionice stvorili koncepte za vlastite igre s određenim igrifikacijskim elementima koje bi služile za učenje japanskoga jezika. U drugome dijelu radionice studenti su se upoznali s dostupnim besplatnim tehnologijama kojima se mogu koristiti za izradu ili pri izradi igara (npr. H5P za izradu igara, WordPress za izradu portala s igrama). Nakon toga studenti su u sustavu H5P vježbali izradu kviza s različitim tipovima pitanja (odabir odgovora, popunjavanje praznina, drag and drop, označavanje riječi) i križaljke te su samostalno izradili pamtilicu, u kojoj su spajali japanska slova s latiničnima. Prezentaciju koja se koristila na radionici možete preuzeti ovdje.


Glagoljica u igri, 9. veljače 2022. (Josip Mihaljević)

Poslijedoktorand Josip Mihaljević održao je u Matici hrvatskoj predavanje na kojemu je predstavio igre za učenje glagoljice koje se nalaze na stranicama Instuta za hrvatskijezik i jezikoslovlje te stranicama Staroslavenskoga instituta. Dodatno je predstavljena slagalica s Bašćanskom pločom na stranici Jezik.hr. Na kraju je predstavljen projekt Mrežnik te stranicu s igrama unutar koje se nalaze neke od igara za učenje glagoljice. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.


Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive, 7. veljače 2022. (Kristian Lewis i Milica Mihaljević)

Na okruglom stolu Rodno uravnotežen hrvatski jezik, praksa i perspektive, koji je 7. veljače 2022. održan u sklopu međuinstitucijskoga sastanka prevoditeljskih službi u institucijama Europske unije, Kristian Lewis i Milica Mihaljević održali su izlaganje Rodno uravnotežen hrvatski jezik. U sklopu izlaganja predstavili su projekt Mrežnik i posebno se osvrnuli na obradu muških i ženskih mocijskih parnjaka. Raspored međuinstitucijskoga sastanka možete preuzeti ovdje.