Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika (adok)

Rječnik dviju matica – Matice hrvatske i Matice srpske, izdavan u Zagrebu (latinicom) i Novome Sadu (ćirilicom) – nikada nije dovršen s hrvatske strane. Izišla su samo dva sveska 1967. godine, a obuhvaćaju početna slova od A do K, zbog čega je taj rječnik poznat kao adok. Izrađivan je na temelju tzv. novosadskih zaključaka. U tijeku 1968. hrvatski su ga jezikoslovci i književnici izrazito negativno ocjenjivali, zbog čega je Matica hrvatska odustala od daljnjega izdavanja, dok je Matica srpska objavila preostale sveske.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/