Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje nastao je iz pobude da se načini jedinstven i općeprihvaćen pravopis hrvatskoga jezika te da se nakon višegodišnjih prijepora pomire različite pravopisne norme jer je jedinstvenost hrvatskoga pravopisnog standarda jedan od osnovnih preduvjeta lakšega usvajanja pravopisnih pravila i razvoja modernoga hrvatskog jezika.

Potaknut višegodišnjom neujednačenom pravopisnom praksom na svim razinama, a posebno u školstvu, te zbog uzastopnih zahtjeva stručne i opće javnosti u lipnju 2012. godine ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. Željko Jozić izložio je Znanstvenomu vijeću ideju pisanja jedinstvenoga pravopisa hrvatskoga jezika koja je počivala na nekoliko načela: načinili bi ga isključivo znanstvenici Instituta, a potom bi ga dali na javnu raspravu svim hrvatskim jezikoslovcima te kulturnim, znanstvenim, obrazovnim i medijskim ustanovama i svim govornicima hrvatskoga jezika. Nakon javne rasprave odobrilo bi ga Znanstveno vijeće i bio bi javno dostupan na mrežnim stranicama kao institutski pravopis.

Znanstveno je vijeće prihvatilo taj prijedlog, a 15. travnja 2013. godine radna inačica Hrvatskoga pravopisa predana je javnosti na jednomjesečnu javnu raspravu na mrežnim stranicama Instituta. Više od 400 jezikoslovaca, stručnjaka raznih profila i zainteresiranih govornika hrvatskoga jezika poslalo je svoje komentare i prijedloge izmjena pojedinih pravopisnih pravila. Pravopisno je Uredničko vijeće dobro argumentirane prijedloge potpuno ili djelomice prihvatilo. Nakon nekoliko tematskih sjednica Znanstvenoga vijeća, na kojima su se usuglašavala pravopisna pravila, Znanstveno je vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 4. lipnja 2013. godine prihvatilo konačnu inačicu Hrvatskoga pravopisa i on je 27. lipnja 2013. godine postavljen na mrežne stranice pravopis.hr kao javno dobro svih govornika hrvatskoga jezika.

Na temelju činjenice da je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje znanstvena institucija kojoj je temeljna i jedina djelatnost proučavanje hrvatskoga jezika i jezikoslovlja te objavljivanje znanstvenih i stručnih djela iz područja hrvatskoga jezika te na temelju pet stručnih ocjena jezikoslovnih stručnjaka, među kojima su i neki od najvećih autoriteta na području metodike nastave hrvatskoga jezika i dugogodišnji sveučilišni profesori, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 31. srpnja 2013. preporučilo je Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za uporabu u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/