dr. sc. Željka Brlobaš

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: zbrlobas@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-883 Broj sobe: 309

Životopis

Željka Brlobaš rođena je u Zagrebu 1970. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije. Na poslijediplomskom znanstvenom studiju opće lingvistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine obranila je kvalifikacijski rad Vrste riječi u hrvatskim gramatikama (na primjeru gramatike Šime Starčevića Nova ričoslovica ilirička) i doktorirala 2004. godine temom Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do početka 20. stoljeća. U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 26. siječnja 2006. godine, a u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika 18. ožujka 2010. godine.

Predavala je hrvatski jezik u osnovnoj školi u Dubravi od 1995. do 1996. godine. Od 1996. godine zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika. Od 2001. radi na projektu Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika kao obrađivač i od 2008. godine i kao jedan od redaktora svezaka. Tijekom 2013. godine bila je voditeljica toga projekta u zadnjoj godini financiranja i trajanja u okviru projekata MZOS-a, a od 2014. voditeljica je istoimenoga institutskog projekta.

Od 2014. godine suradnica je na znanstvenom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika / Documentation and interpretation of the Earliest Croatian (voditelj dr. sc. A. Kapetanović).

Suradnica je na međunarodnom projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima (Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages / Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen) od 2014., čiji su nositelji, uz Institut, Institut za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu i Institut za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu.

Vanjska je suradnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u izvođenju nastave izbornoga kolegija na preddiplomskom studiju. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala je dva predavanja (2007. i 2009. godine) i jedno predavanje na Poslijediplomskom studiju Kroatologije (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) 2015. godine.

Bila je izvršna urednica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za broj 36. (sv. 1 i 2) 2010. godine.

Objavila je znanstvene i stručne radove jezičnopovijesne (povijest hrvatskoga jezika, povijesna leksikografija, povijest hrvatskih gramatika), dijalektološke (kajkavsko narječje) i standardnojezične tematike u časopisima i zbornicima skupova.

Sudjelovala je na više domaćih i nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.

Nastavna djelatnost

1. Akad. god. 2011./2012. na preddiplomskom studiju Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u izvođenju nastave izbornoga kolegija Glagolski vid i sintaksa (nositelj kolegija: prof. dr. Ivo Pranjković).

2. Od akad. god. 2012. na preddiplomskom studiju Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave izbornoga kolegija Hrvatsko gramatičko nazivlje (nositelj kolegija: prof. dr. Ivo Pranjković).

Izobrazba

2004. doktorska disertacija Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do početka 20. stoljeća (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

1994. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (profesor kroatistike i južnoslavenskih filologija)

Suradnja na projektima

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/