dr. sc. Martina Horvat

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: mshorvat@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-844 Broj sobe: 309

Životopis

1. Osobni podatci:

Martina Horvat rođena je u Zagrebu 25. studenog 1979.

2. Radno iskustvo:

 • 2007. - danas - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2005. - 2007. - lektorica na Croaticumu - hrvatskomu jeziku za strance

3. Stipendije:

 • 2001. - 2005. - državna stipendistica Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i tehnologije


ZNANSTVENA DJELATNOST

1. Rad na projektima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

 • sudjeluje na projektu izrade Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika u sklopu Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

2. Rad na međunarodnim projektima

 • 2015. - 2016. - suradnica je na međunarodnom projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima (Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages / Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen), čiji su nositelji, uz Institut, Institut za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu i Institut za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu.

3. Nastava

2007. - održavala nastavu iz kolegija Hrvatski književni jezik na slavističkim odsjecima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nositeljica kolegija prof. dr. Dubravka Sesar)

4. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 • Međunarodni znanstveni skup 3. Međimurski filološki dani, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i IHJJ, Čakovec, 12. i 13. ožujka 2015., naslov izlaganja: Tvorba imenica u hrvatskome kajkavskome književnom jeziku na primjeru Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
 • 14. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u tjednu kajkavske kulture na temu Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 7. rujna 2015., naslov izlaganja: Tvorba priloga u hrvatskome kajkavskom književnom jeziku
 • 21.Dani Josipa i Ivana Kozarca i 4.Stoljeća hrvatskoga jezika na temu Jezik s kraja 17. i s početka 18. stoljeća, Vinkovci, 23. listopada 2015., Pogled u Lanosovićevu tvorbu riječi, u suautorstvu s Marijanom Horvat
 • Međunarodni znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 29. lipnja – 1. srpnja 2016., "Metodologija izrade Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika", u suautorstvu sa Željkom Brlobaš
 • 15. znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 5. rujna 2016.., Frazeološke značajke Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika
 • Međunarodni znanstveni skup u povodu 400. obljetnice maloga Nauka i Besjeda (1616.) fra Matije Divkovića (1563. – 1631.): Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb i Franjevačka teologija u Sarajevu, Zagreb – Sarajevo, 1. – 3. prosinca 2016., „Lingvostilistička raščlamba Šitovićevih pjesama o paklu“
 • 16. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 4. rujna 2017., izlaganje u suatorstvu sa Ž. Brlobaš: Kulinarski nazivi u Habdelićevu i Belostenčevu rječniku
 • Međunarodni znanstveni skup u povodu 400. obljetnice maloga Nauka i Besjeda (1616.) fra Matije Divkovića (1563. – 1631.): Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb i Franjevačka teologija u Sarajevu, Zagreb – Sarajevo, 1. – 3. prosinca 2016., Lingvostilistička raščlamba Šitovićevih pjesama o paklu.
 • 1. međunarodni znanstveni skup Bibliana (Hrvatski prijevodi Biblije), Zagreb, 26. – 28. rujna 2018. – izlaganje u suautorstvu sa Ž. Brlobaš: Biblija u izvorima za leksikografsku obradu Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.
 • Sedmi hrvatski slavistički kongres, Šibenik, 25. do 28. rujna 2019., izlaganje u suaturstvu s M. Znika Marion: Slovopis i pravopis kao izazovi u radu sa starim kajkavskim tekstovima na Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.
 • 19. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u Tjednu kajkavske kulture Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 7. rujna 2020. – izlaganje na temu: Somatski frazemi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.
 • 20. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u Tjednu kajkavske kulture Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 6. rujna 2021., izlaganje na temu: Lingvostilistička raščlamba pjesama Marice Planinšek pisanih na kajkavskoj donjosutlanskoj ikavici.
 • 21. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u Tjednu kajkavske kulture Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 5. rujna 2022., izlaganje na temu: Lingvostilistička raščlamba pjesama Dragutina Mihalinca pisanih na
  kajkavskoj donjosutlanskoj ikavici.
 • Međunarodni znanstveni skup Gregur Kapucin i njegovo djelo, Zagreb, 28. listopada 2022., izlaganje na temu: Lingvostilistička raščlamba religiozno-epske pjesme Gregura Kapucina Nebeski pastir pogubljenu ovcu išče.
 • Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 13. Rijeka, 10. – 12. studenoga 2022., izlaganje u suautorstvu s dr. sc. N. Tutekom na temu: Na granici između tvorbe riječi i leksikologije.
 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zagreb, 1. i 2. prosinca 2022., izlaganje na temu: Prinos i opis Lanosovićeve slavonske gramatike u kontekstu hrvatskih dopreporodnih gramatika.
 • 22. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 4. rujna 2023., izlaganje na temu: O jeziku i stilu Kapucinova djela Horvacka od Kristuševoga narođenja.

5. Organizacijski odbori

 • Član Organizacijskoga odbora 15. znanstvenoga skupa Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture, Krapina, 5. rujna 2016.
 • Član Organizacijskoga odbora 16. znanstvenoga skupa Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture, Krapina, 4. rujna 2017.
 • Član Organizacijskoga odbora 17. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture, Krapina, 3. rujna 2018.
 • Član Organizacijskoga odbora 18. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture, Krapina, 9. rujna 2019.
 • Član Organizacijskoga odbora 19. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture, Krapina, 7. rujna 2020.
 • Član Organizacijskoga odbora 20. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća u Tjednu kajkavske kulture, Krapina, 6. rujna 2021.
 • Član je Organizacijskoga odbora 21. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća održanoga 5. rujna 2022. u Krapini u Tjednu kajkavske kulture.
 • Član Organizacijskoga odbora XXII. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća, Krapina, 4. rujna 2023.

6. Popularizacija znanosti

 • U Matici hrvatskoj u Velikoj Gorici održano predavanje 21. travnja 2016. na temu Slavonski gramatičar fra Marijan Lanosović u kontekstu hrvatskih povijesnih i jezičnih zbivanja.
 • O 55. godišnjici objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga jezika održala je predavanje na temu O (kajkavskome) hrvatskome književnom jeziku u Ogranku Matice hrvatske u Zaprešiću, Zaprešić, 23. travnja 2022.

Izobrazba

2022. - doktorirala je u ožujku 2022. godine s temom Jezik i gramatološki prinos Lanosovićeve slavonske gramatike u kontekstu standardizacije hrvatskoga jezika.

2006. - 2022. - doktorski studij kroatistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jezični smjer

2005. - diplomski rad na temu "Lingvostilističke značajke romana Mirisi, zlato i tamjan Slobodana Novaka" (24. studenoga)

2000. - 2005. - studij hrvatskoga jezika i književnosti i češkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1998. - 2000. - Učiteljska akademija u Zagrebu

1994. - 1998. - Jezična gimnazija Lucijana Vranjanina u Zagrebu

1986. - 1994. - Osnovna škola Ljudevita Gaja u Zaprešiću

Bibliografija

  Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova dostupni su na poveznici:
  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298005
  Uredničke knjige

  1. Godine i plodine / Slukan, Sanja; Horvat, Martina; Pišković, Tatjana (ur.).
  Zagreb : Pergamena, 2007 (bibliografija).
  2. Hrvatski kao povijesni jezik / Horvat, Martina (ur.).
  Zaprešić : vlastito izdanje, 2006 (monografija).

  Osvrti

  • Peti Benešićevi dani, Hrvatsko slovo, Zagreb, 28. listopada 2005., str. 23
  • Slavonski govori ne će izumrijeti, Hrvatsko slovo, Zagreb, 25. studenoga 2006., str. 23
  • Razgovori o hrvatskoj dijaspori, Hrvatsko slovo, Zagreb, 27. siječnja 2006.

  Pravopis

  pravopis.hr

  Gramatika

  gramatika.hr

  Savjetnik

  jezicni-savjetnik.hr

  Bolje.hr

  bolje.hr

  Hrvatski u školi

  hrvatski.hr

  Riznica

  riznica.ihjj.hr

  Nazivlje

  nazivlje.hr

  Matura

  matura.ihjj.hr

  Frazemi

  frazemi.ihjj.hr

  Valencije

  valencije.ihjj.hr

  Kolokacije

  ihjj.hr/kolokacije/

  Metafore

  ihjj.hr/metafore/