Maja Znika Marion

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: doktorand E-pošta: mznika@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-838 Broj sobe: 309

Životopis

Maja Znika Marion rođena je 1982. Diplomirala je 2015. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je 2018. kao asistent na projektu Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. 2019. upisuje poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Jezici

  • engleski (C2)
  • njemački i slovenski (B1)
  • ruski i španjolski (A2)
  • latinski, staroslavenski i starogrčki.

Poveznice: Crosbi, Orcid, LinkedIn.

Izobrazba

  • Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - prof. i dipl. komp. (dvopredmetni studij Hrvatskoga jezika i književnosti te Komparativne književnosti).
  • Maturalna svjedožba VII. gimnazije u Zagrebu.
  • Osnovna škola završena u Zagrebu uz polugodišnji boravak u Mannheimu, SR Njemačka.

Nastavna djelatnost

2017. Vanjska suradnica na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te izvoditeljica seminara Hrvatski jezik na prvoj godini studija Ranog predškolskog odgoja i obrazovanja s nositeljicom kolegija dr. sc. Katarinom Aladrović Slovaček.

Stipendije

2006. - 2007. jednosemestralni studijski boravak na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u sklopu programa akademske razmjene CEEPUS.

Usavršavanja

2016. Radionica Creative Thinking in Literacy and Language Skills. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2016. Edukacija Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza II. Pučko otvoreno učilište Zagreb.

2002. Certificate of Proficiency in English. Local Examinations Syndicate, University of Cambridge.

Sudjelovanje na kongresima, konferencijama i znanstvenim skupovima

2018. Nanosi pretkršćanske mitologije u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Riječki filološki dani 12.

2016. Samuraj u labirintu – semiotička analiza rane priče Jorgea Luisa Borgesa. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Riječki filološki dani 11.

2016. Stolova noga ili o kategoriji živosti u novijim priručnicima hrvatskog jezika. Zajedničko izlaganje s dr. sc. Marijom Znika na međunarodnom znanstvenom skupu CLARC2016: Perspectives on Language Planning and Policies.

Bibliografija

Znanstveni radovi

Znika, Maja. 2018. Samuraj u labirintu – semiotička analiza rane priče Jorgea Luisa Borgesa. Zbornik radova s 11. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani.

Znika, Marija; Znika, Maja. 2017. Stolova noga ili o kategoriji živosti u novijim priručnicima hrvatskog jezika. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1. 241-256.

Znika, Marija; Znika, Maja. 2015. Neke zamjedbe uz sintaksu imena. Folia onomastica Croatica 23. 267-276.

Znika, Marija; Znika, Maja. 2007. Vlastito ime i brojivost. U: Folia onomastica Croatica 12-13. 573-578.

Diplomski rad

2015. Pojam „gramatika“ u priručnicima hrvatskoga jezika. Rad izrađen na Katedri za standardni hrvatski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. emer. dr. sc. Josipa Silića.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/