Lobel Filipić

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: doktorand E-pošta: lfilipic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-147 Broj sobe: 502

Životopis

Lobel Filipić rođen je 1988. godine u Zagrebu, gdje završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju i teoretski smjer u Glazbenome učilištu Elly Bašić. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine diplomira kroatistiku nastavničkoga smjera i istraživačku informatiku. Tijekom studija sudjelovao je u znanstvenome projektu Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet pod nadležnošću Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te u organizaciji međunarodne konferencije NooJ 2010 u Dubrovniku koja se bavi jezičnim tehnologijama, a dvaput je na međunarodnim konferencijama izlagao radove Pronalaženje i označavanje slavenskoga genitiva u tekstovima na hrvatskome jeziku i Strojno prepoznavanje naziva u tekstovima pisanima hrvatskim jezikom.

Nedugo nakon osnutka 2010. godine postaje članom umjetničkoga vodstva i dirigentom u Akademskome zboru Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors. Nastupao je na više samostalnih i suradničkih koncerata te domaćih i stranih natjecanja. Zbor je u Beču bio predstavnik Hrvatske na manifestaciji Europe Sings, a sudjelovao je i u svečanome obilježavanju ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića. Na natjecanjima Zbor osvaja više zlatnih i srebrnih plaketa te je nekoliko puta proglašen ukupnim pobjednikom natjecanja u klasičnim i folklornim kategorijama. Osnovao je i vodi Zbor Jezičnoga ateliera u Zagrebu koji pjeva isključivo na francuskome jeziku. Također vodi zbor umirovljenika u Domu za starije i nemoćne osobe Centar. Od 2017. godine dirigent je Muškoga vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić. Iste godine obnavlja djelovanje Zbora mladih Sveti Duh u Župi sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu.

Tijekom 2016. godine radio je u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu u Službi marketinga, prodaje i odnosa s javnošću, a u 2017. bio angažiran u Gradskome kazalištu Trešnja u Zagrebu na sređivanju i digitalizaciji arhiva. Bio je umjetnički suradnik redatelja na predstavi Orašar u Gradskome kazalištu Trešnja, čija je premijera održana 30. studenoga 2018.

Od lipnja 2019. zaposlen je kao znanstveni novak i asistent na Odjelu za dijalektologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.


sudjelovanje na kongresima, konferencijama, znanstvenim skupovima

 • izlaganje rada Jezične promjene i struktura komunikacije pod utjecajem društvenih mreža na 4. Međunarodnom znanstvenom skupu Europski realiteti – Kretanja, Sveučilište u Osijeku, od 12. do 13. prosinca 2019.
 • izlaganje rada Zlatna formula hrvatskoga jezika u Hrvatskome zvučnom atlasu na Znanstveno-stručnome skupu: Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika, Sveučilište u Osijeku, 25. i 26. rujna 2020.
 • izlaganje rada Mjesni govori kao baština u jezičnoj politici i odgojno-obrazovnom procesu na Znanstveno-stručnome skupu: Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika, Sveučilište u Osijeku, 25. i 26. rujna 2020.
 • sudjelovanje međunarodnoj na konferenciji New Contexts for the Use of Minoritized Languages/Varieties (NEWCON2020), Zadar, svibanj 2021.
 • izlaganje rada Analiza obrade pandemijskoga leksika: od enciklopledije preko baze strukovnoga znanja do jednojezičnoga mrežnog rječnika na znastvenome skupu Dani mate Ujevića u Imotskome, 15. – 17. srpnja 2021.
 • izlaganje rada A synchronic and diachronic computer corpus of Makarska littoral dialects (Croatia) na međunarodnoj konferenciji Slovko 2021, 11th International Conference, NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity, Bratislava (Slovačka)
 • sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji LREC2022 u Marseilleu (Francuska), 20. – 25. lipnja 2022.
 • sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji XX. EURALEX u Mannheimu (Njemačka), 12. – 16. srpnja 2022.
 • izlaganje rada Leksikografski opis pozdravnih obrazaca u hrvatskome jeziku na međunarodnoj konferenciji KOMPAS – KOMPARATIVNOSLAVISTIČKE LINGVOKULTURALNE TEME 2: Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju u Zagrebu, 9. rujna 2022. (u suatorstvu s dr. sc. Bernardinom Pterović i Majom Matijević, mag.)
 • izlaganje rada Invokacijski pozdravni obrasci u hrvatskome jeziku s povijesnoga i suvremenoga komunikacijskoga motrišta na konferenciji Od norme do uprabe 3 u Osijeku, 23. – 24. rujna 2022.
 • izlaganje rada Annotation scheme and evaluation: the case of OFFENSIVE language na međunarodnoj konferenciji LLODREAM u Vilniusu (Litva), 19. rujna 2022.

rad u nastavi

 • ljetni semestar akademske godine 2021./2022., Odsjek za kroatistiku, kolegij Hrvatski jezik u digitalnome dobu (nositeljica kolegija dr. sc. Bernardina Petrović)

stručno usavršavanje, seminari, radionice, škole

 • radionica Strojno učenje i jezični procesi u okviru projekta Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture i potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje semantičko-sintaktičkoga suodnosa apstraktnih leksema na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (voditeljica projekta prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, radionicu održali dr. sc. Petar Milin i dr. sc. Maja Anđel)
 • radionica CLASSLA Knowledge Centre for language resources and technologies of South Slavic languages (održana kao virtualna radionica 6. svibnja 2020.)
 • radionica Dopune i dodaci u kognitivnoj gramatici u organizaciji Hrvatske zaklade za znanost, projekta Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 12. siječnja 2021.
 • terminološki seminar Outside the frames: New challenges in terminology work u organizaciji projekta Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 5. ožujka 2021.
 • ljetna škola Lisbon Summer School in Linguistics, Lisabon (Portugal), 5. – 9. srpnja 2021.
 • sastanak radne skupine WG4 Costove akcije NexusLinguarum te radionica Abusive Language Dataset u Skopju (Makedonija), 28. – 30. rujna 2021.
 • sastanak radne skupine WG4 Costove akcije NexusLinguarum te radionica Taxonomy and annotation of offensive language: implicitness u Jeruzalemu (Izrael), 23. svibnja 2022.
 • sastanak radne skupine WG4 Costove akcije NexusLinguarum u Vilniusu (Litva), 20. rujna 2022.

suradnja na domaćim projektima

 • projekt Govori Makarskoga primorja – dijakronija i sinkronija (Hrvatska zaklada za znanost, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za dijelektologiju, voditeljica projekta dr. sc. Ivana Kurtović Budja)
 • projekt Ignac Kristijanović – zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju, voditeljica projekta dr. sc. Barbara Štebih Golub)
 • projekt Jezična kulturna baština (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjel za dijalektologiju, voditeljica projekta dr. sc. Ivana Kurtović Budja)
 • projekt izrade digitalnoga korpusa pozdrava na hrvatskome jeziku te digitalnoga sučelja za unos, pretragu i obradu pozdravnih obrazaca (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta dr.sc. Bernardina Petrović)
 • projekt Rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije (Zaklada Adris, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, voditeljica projekta dr. sc. Barbara Štebih Golub)

međunarodna suradnja

 • European network for Web-centred linguistic data science (COST Action CA18209)
 • Distant Reading for European Literary History (COST Action CA16204)
 • Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology (UniDive) (COST Action CA21167)

organizacijski odbori skupova, povjerenstva

 • tajnik Organizacijskoga odbora 14. znanstvenog skupa o hrvatskim dijalektima, prosinac 2021.
 • član Organizacijskoga odbora 18. konferencije EFNIL 2020
 • član više izbornih povjerenstava unutar Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • član organizacijskoga odbora Okrugloga stola o Ignacu Kristijanoviću, travanj 2022.
 • član organizacijskoga odbora međunarodne konferencije TESK 2022: Terminology and Specialized Knowledge Representation. New Perspectives on User Needs, lipanj 2022.
 • član organizacijskoga odbora Okruglooga stola Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori
 • član organizacijskoga odbora Međunarodni znanstveni skup Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu

terenski rad

 • terensko istraživanje govora Milne (dijalektološki punkt)

voditeljstvo

 • tajnik kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (voditeljica seminara dr. sc. Ivana Kurtović Budja)

popularizacija znanosti, medijski nastupi

 • priprema dijalektološkoga materijala za portal Jezik.hr
 • priprema dijela članka o hrvatskome jeziku u Reviji Hrvatskoga autokluba (dio o jeziku društvenih mreža), lipanj/srpanj 2021.
 • Dani hrvatskoga jezika 2021. godine: predavanja za učenike hrvatskih škola
 • Dani hrvatskoga jezika 2022. godine: predavanja za učenike hrvatskih škola
 • suradnik Jutarnjega lista kao jezični savjetnik
 • Riječ na riječ, emisija televizije Z1, tema: Jezik društvenih mreža (22. 11. 2022.)

stručna obrazloženja i zaduženja

 • lektura videolekcija za i-nastavu Ministarstva znanosti i obrazovanja za predmete Glazbena kultura, Glazbena umjetnost i Informatika
 • izrada stručnoga obrazloženja za prihvaćanje novigradskoga govora na Listu nematerijalne kulturne baštine za Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

nagrade i priznanja

 • stipendija Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za nadarene studente
 • Godišnja nagrada Franjo Marković Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu za umjetnička dostignuća
 • Posebno priznanje Filozofskoga fakulteta za uspješan rad Akademskoga zbora Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors i doprinos vidljivosti i promociji Filozofskoga fakulteta u zemlji i inozemstvu
 • Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu za rad Strojno prepoznavanje naziva u tekstovima pisanima hrvatskim jezikom
 • Posebna Rektorova nagrada za izvedbu Velike mise u c-molu W. A. Mozarta, K. 427

Izobrazba

 • 1995. – 2003. Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb
 • 1995. – 2003. Glazbeno učilište Elly Bašić, Zagreb
 • 2003. – 2007. V. gimnazija, prirodoslovno-matematička, Zagreb
 • 2003. – 2007. Glazbeno učilište Elly Bašić, teorijski smjer, Zagreb
 • 2007. – 2018. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij kroatistike i informatike
 • 2019. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

2018. diploma kroatistike i istraživačke informatike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, diplomski radovi Upisi na društvenim mrežama kao tekstna vrsta (mentorica prof. dr. sc. Bernardina Petrović) te Sigurnost informacijskih sustava (mentor prof. dr. sc. Krešimir Pavlina)

Bibliografija

kvalifikacijski radovi

 • Upisi na društvenim mrežama kao tekstna vrsta, diplomski rad na diplomskome studiju kroatistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorica dr. sc. Bernardina Petrović
 • Sigurnost informacijskih sustava, diplomski rad na diplomskome studiju iformatike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentor dr. sc. Krešimir Pavlina

izvorni znanstveni radovi

 • Jozić, Željko; Baraban, Borko; Filipić, Lobel. 2019. Jezične promjene i struktura komunikacije pod utjecajem društvenih mreža. 4. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Kretanja. Sveučilište u Osijeku.
 • Benić, Juraj; Filipić, Lobel. 2021. A synchronic and diachronic computer corpus of Makarska littoral dialects (Croatia). Slovko 2021, 11th International Conference, NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity. Bratislava (Slovačka)

stručni radovi

 • Ćubelić, Marija; Filipić, Lobel. 2020. Zlatna formula hrvatskoga jezika u Hrvatskome zvučnom atlasu. Znanstveno-stručni skup: Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika. Sveučilište u Osijeku
 • Ćubelić, Marija; Filipić, Lobel. 2020. Mjesni govori kao baština u jezičnoj politici i odgojno-obrazovnom procesu. Znanstveno-stručni skup: Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika. Sveučilište u Osijeku

nekategorizirani radovi

 • Matijević, Maja; Pavić, Martina; Filipić, Lobel. 2021. Analiza obrade pandemijskoga leksika: od enciklopedija preko baze strukovnoga znanja do jednojezičnoga mrežnog rječnika. Znanstveni skup Dani Mate Ujevića 2021. – knjižica sažetaka. Jović, Marija ; Gudelj, Krešimira ; Lasić, Josip (ur.). Imotski: Gradska knjižnica Don Mihovil Pavlinović. str. 27–27 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

popularno-znanstveni radovi

 • Filipić, Lobel. 2019. Objave na društvenim mrežama kao tekstna vrsta. Hrvatski jezik, vol. 6, br. 2, str. 1–9

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/