dr. sc. Jurica Budja

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: jbudja@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-868 Broj sobe: 408

Životopis

Rođen 1974. u Zagrebu, gdje sam stekao osnovnoškolsko, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. Od 1. 9. 2001. zaposlen sam u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Radim u zvanju znanstvenoga suradnika. Od 2001. do 2013. radio sam na Odjelu za hrvatski standardni jezik, a od 2013. na Odjelu za opće jezikoslovlje.

Rad na projektima:

  • Lingvistički pojmovnik (voditelj projekta prof. dr. sc. Miro Kačić)
  • Suvremena onomastička istraživanja u Hrvatskoj (voditelj projekta akademik dr. sc. Petar Šimunović)
  • Rječnici hrvatskoga suvremenoga jezika(voditelj projekta prof. dr. sc. Marko Samardžija)
  • Valencijski rječnik hrvatskih glagola (voditelji projekta dr. sc. Mirko Peti i dr. sc. Matea Birtić)
  • Izgradnja hrvatskoga strukovnoga nazivlja (Struna) (voditeljica projekta prof. dr. sc. Marija Bratanić)
  • Korpus hrvatskoga jezika 17., 18. i 19. stoljeća (voditelj projekta; od 2017. u okviru projekta Govori Makarskoga primorja – sinkronija i dijakronija)
  • Govori Makarskoga primorja – sinkronija i dijakronija (voditeljica dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Odjel za dijalektologiju)
  • Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa) (voditeljica dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica)


Nagrada:

Nagrada Ivan Filipović za rad na Hrvatskom pravopisu zajedno s urednicima i ostalim autorima (2013.)


Izobrazba

1988. – 1992. II. gimnazija u Zagrebu

1995. – 2000. studij opće lingvistike i grčkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2001. upisao se je na doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2008. doktorirao radom Značenja glagolnoga prefiksa za- u hrvatskom (mentor dr. sc. Ivo Pranjković)

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/