dr. sc. Ivana Kurtović Budja

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: ikurtov@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-842 Broj sobe: 402

Životopis

Ivana Kurtović Budja rodila se 1972. u Splitu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. radom "Kliški mjesni govor". Magistrirala je 2003. na temu "Fonološki opis mjesnih govora čakavskih mjesta koja gravitiraju Zadru, Šibeniku i Splitu". Doktorirala je radom "Govori Makarskoga primorja - fonologija i morfologija" 2009. godine.

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 1998. godine, prvo na projektu Hrvatski jezični atlas, koji je vodio dr. sc. Mijo Lončarić, a onda na projektu Istraživanje kajkavskoga narječja, koji vodi dr. sc. Anita Celinić.

Od 2013. sudjeluje na bilateralnom austrijsko-hrvatskom znanstvenom projektu "Zvučni atlas hrvatskih austrijacizama i germanizama", pod vodstvom prof. dr. Velimira Piškorca s Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. Hannesa Scheutza s Instituta za germanistiku Sveučilišta u Salzburgu. Projekt je rezultirao i izložbom "Od gojzerice do dindrlice – Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku", koja je postavljena u lipnju 2015. u predvorju knjižnice na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (http://www.kulturforum-zagreb.org/hr/article/izloz...), a u studenom u gradskoj knjižnici u Osijeku.

Od 2014. sudjeluje na projektu Zvučni atlas hrvatskih govora, koji vodi prof. dr. sc. Velimir Piškorec (http://hrvatski-zvucni-atlas.com/). Zvučni atlas hrvatskih govora interaktivni je prikaz hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Ustrojen je tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici kazuju mjesne inačice sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnog jezika. U svakoj rečenici nalaze se riječi s određenim dijalekatnim obilježjima, važnima za hrvatsku i slavensku dijalktologiju.

Od 2014. suradnica je na projektu Kolokacijska baza hrvatskoga jezika, koji vodi Goranka Blagus Bartolec. Rezultat je jedne faze projekta Baza frazema hrvatskoga jezika (http://frazemi.ihjj.hr/).

Hrvatska dijalektologija, osobito južnočakavski kopneni i dalmatinski novoštokavski govori predmet su joj užega interesa. Uz to se bavi i proučavanjem odnosa hrvatskoga standardnoga jezika i narječja.

Surađuje u emisiji "Govorimo hrvatski" Hrvatskoga radija te u različitim emisijama Hrvatske televizije s temama iz dijalektologije i zaštite nematerijalne kulturne baštine.

Članica je Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske od 2003. godine.

Dugogodišnja je povjerenica Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Izobrazba

2009. doktorirala obranom rada "Govori Makarskoga primorja - fonologija i morfologija" (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2001. magistrirala obranom rada "Fonološki opis mjesnih govora čakavskih mjesta koja gravitiraju Zadru, Šibeniku i Splitu" (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

1997. diplomirala na kroatistici obranom rada "Kliški mjesni govor"

1991. upisala se na studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Suradnja na projektima

Bibliografija

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/