dr. sc. Branimir Brgles

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: bbrgles@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-867 Broj sobe: 407

Životopis

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu (Jezična gimnazija Lucijana Vranjanina). Pri upisu na integrirani dvopredmetni studij geografije i povijesti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ostvario je najbolji rezultat na prijemnom ispitu te se kvalificirao za stipendiju grada Zagreba. Prešavši na jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu, što mu je odobreno zahvaljujući izvrsnome prosjeku ocjena, sudjeluje u više projekata s profesorima na Odsjeku za povijest (Populus, inicijalno prikupljanje literature za projekt Hrvatska historiografija i nastava povijesti itd.). Sudjeluje u pokretanju studentskog časopisa Pro Tempore. Kao student objavljuje prikaze u znanstvenim časopisima i radove u časopisu studenata povijesti Filozofskog fakulteta. Dvije godine surađuje kao demonstrator na kolegiju Ranonovovjekovna povijest jugoistočne Europe voditelja prof. dr. sc. Drage Roksandića. Diplomirao je kao jedan od najboljih studenata na Odsjeku za povijest. Godine 2009. upisuje Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od ožujka 2009. zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskog jezika. Bavi se prikupljanjem, objavljivanjem i interpretiranjem serijalnih povijesnih izvora s posebnim naglaskom na povijesnu antroponimijsku i toponimijsku građu, interdisciplinarnim pristupom istražuje povijest zagrebačke županije u kontekstu okolišne historije i povijesne toponimije. Bavi se socijalnom i ekonomskom historijom ranoga novog vijeka. Godine 2013. sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Hrvatska povijesna toponimija voditeljice prof. dr. sc. Dunje Brozović Rončević (u okviru studija Etnologije i kulturne antropologije na Sveučilištu u Zadru).

Od srpnja 2014. godine suradnik je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (voditelj projekta je dr. sc. A.Kapetanović). Suradnik je u međunarodnom projektu National movenements and Intermediary Structures in Europe, u sklopu kojega sudjeluje na radionici (DIANE training session) u rujnu 2015. godine, na bečkome sveučilištu.

Doktorski rad Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. - 1700.) obranio je u ožujku 2015. godine.

U svibnju i lipnju 2014. godine boravi na istraživačkoj stipendiji na Institutu za povijest Sveučilišta u Grazu (Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz). Godine 2015. godine boravi kao gostujući istraćivač na Institutu za ekonomsku i društvenu povijest u Beču (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien).

Izobrazba

2009. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. Istraživački boravak; Institut für Geschichte, Karl Franzens Universität Graz. (CEEPUS Freemover stipendija)

2015. doktorska disertacija Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. – 1700.). Zagreb: Filozofski fakultet, 403 str. Voditelj: Roksandić, Drago; Brozović Rončević, Dunja.

2015. Istraživački boravak; Institut für Wirtschaft und Sozialgeschichte, Universität Wien. Voditelji: prof. dr. Markus Cerman, prof. dr. Thomas Ertl. (Stipendija Sveučilišta u Beču)

Bibliografija

1. Poglavlje u knjizi:

2011. Povijesne potvrde paške toponimije. Toponimija otoka Paga, Skračić, Vladimir (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 479–522. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

2. Znanstveni članci u časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom:

2014. Odabrane teme iz paške povijesne toponimije. Sol, drvo, vjetar i voda: glavne značajke paškoga povijesnog okoliša u srednjem i ranome novom vijeku. Ekonomska i ekohistorija, 10, 189–198.

2014. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. Volume of collected Croatian and english language essays based on papers presented on the Day of Hungarian Science. Baja: Jozef Eötvös College Press, 147–158.

2014. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (ur. Agičić, D.; Galović, T.) Zagreb: FF-press, 365–381.

2014. Sklapanje povijesne slike svijeta u kronici Šimuna Klimantovića. Povijesni prilozi, 46, 65128. (U suautorstvu s A. Kapetanovićem).

2011. Franjevački samostan i crkva Blažene Djevice Marije od Pohođenja u Mariji Gorici. Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu, 44, 5, 45–56.

2011. Povijesne potvrde antroponimije Brdovečkog prigorja u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima. Folia onomastica Croatica, 20, 1–20.

2010. Toponimija na području Susedgradskog vlastelinstva u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima. Folia onomastica Croatica, 19, 9–36.

3. Stručni radovi, bibliografije i prikazi:

2015. Prikaz knjige Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Folia onomastica Croatica 24, 143–147.

2015. Prikaz knjige Markusa Cermana "Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800". Historijski zbornik 68, 493–496.

2014. Izvještaj s 10. konferencije Međunarodnoga instituta za društvenu povijest (10th European Social Science History Conference, Wien, April 2014.). Historijski zbornik, 67, 301–303.

2014. Tekuća onomastička bibliografija (2013.). Folia onomastica Croatica 23, 301–325.

2014. Macziej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Historijski zbornik, 67, 271–273.

2013. Tekuća onomastička bibliografija (2012.). Folia onomastica Croatica, 22, 253–289.

2012. Benyovsky Latin, Irena: Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo. Folia onomastica Croatica, 21, 247–248.

2012. Tekuća onomastička bibliografija (2011.). Folia onomastica Croatica, 21, 249-276. (U suautorstvu s J. Horvat i I. Virč).

2011. Valentić, Mirko ; Horbec, Ivana ; Jukić, Ivana: Hrvatska na tajnim zemljovidima. Zagrebačka županija I. i II. Folia onomastica Croatica, 20, 267–270.

2011. Tekuća onomastička bibliografija (2010.). Folia onomastica Croatica, 20, 277–306. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga i J. Horvat).

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2009.). Folia onomastica Croatica, 19, 357–374. (U suautorstvu s M. Bergovec, D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga).

2009. Mladen Paver – Gordan Gledec Pred zagonetkom obiteljskog stabla – Priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslovlja. Folia onomastica Croatica, 18, 310–311.

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2008.). Folia onomastica Croatica, 18, 317–335. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga.

2008. Tekuća onomastička bibliografija (2006.-2008.). Folia onomastica Croatica, 17, 237–260. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević, A. Čilaš Šimpraga i I. Virč).

2007. Temeljne značajke bizantske vojske u ranome srednjem vijeku. Pro tempore, 4, 9–17.

2006. Tomislav Markus, Zagrebački politički listovi 1848. – 1850. godine. Povijest u nastavi, 4 (1), 121–123.

2006. Charles Tilly, Europske revolucije 1492.–1992., Politička kultura, Zagreb 2006. Povijest u nastavi, 4 (2), 214–216.

2005. Zwittrov zbornik — ob stoletnici rojstva zgodovinarja dr. Frana Zwittra (1905–1988), uredio Peter Štih. Historijski zbornik, 58, 320–322.

2005. Predstavljanje knjige Sabrine P. Ramet "Balkanski Babilon". Povijest u nastavi, 3 (2), 214–215.

4. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

2016. Development of Demesne Lordship in Croatian-Slavonian Kingdom in 16th and 17th Century. European Social Science History Conference. Valencia 30. ožujka - 2. travnja.

2014. Što nam povijesne potvrde govore o paškim šumama? VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti. Zadar, 23. – 25. listopada.

2014. Using GIS to Visualize and Interpret Early Modern Zagreb’s Urban and Environmental History. 10th European Social Science History Conference. Beč, Austrija, 23. – 26. travnja.

2013. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znmanstveni i nastavni doprinos razvoju hrvatske historiografije. Zagreb, 29. – 30. studenog. (Zbornik sažetaka, Galović, Tomislav (ur.), Zagreb: HNOPZ; Društvo za hrvatsku povjesnicu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013).

2012. Sloboda imenovanja u srednjem i ranome novom vijeku. IV. kongres hrvatskih povjesničara - Sloboda. Zagreb, 1. – 5. listopada. (Zbornik sažetaka: Galović, Tomislav; Holjevac, Željko (ur.), Zagreb: HNOPZ; Društvo za hrvatsku povjesnicu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012).

2012. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. A Magyar Tudomány Ünnepén /Dani mađarske znanosti. Baja, Mađarska, 14. – 15. studenog.

2011. Toponimija zagrebačke županije u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim pisanim vrelima. Interdisciplinarni znanstveni skup "Kukuljevićevi dani u varaždinskim toplicama 2011.", Varaždinske Toplice, 18. listopada.

2010. Toponimija i antroponimija na području susedgradsko-stubičkog vlastelinstva u srednjovjekovnim pisanim izvorima: nacrt za povijesno-onomastičko istraživanje sjeverozapadne Hrvatske. VII. Etimološko-onomastički susreti. Gospić, 14. – 17. listopada.

2009. Novi prinosi toponomastičkim istraživanjima otoka Brača. Brač, Poljica, Žrnovnica ... i još ponešto. Bol, 24. – 27. rujna. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

savjetnik.ihjj.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

E-Trgovina

knjige.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr