dr. sc. Branimir Brgles

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: bbrgles@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-867 Broj sobe: 407

Životopis

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2009. zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na Odjelu za onomastiku i etimologiju, kao suradnik na projektu Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskog jezika. Od 2014. do 2018. godine suradnik je na projektu HRZZ-a Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (voditelj projekta bio je dr. sc. Amir Kapetanović). Od 2016. do 2018. bio je suradnik na projektu Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena (voditeljica projekta bila je dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga), a od 2018. na projektu HRZZ-a Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću (voditeljica projekta je dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga).

Doktorski rad Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. - 1700.) obranio je u ožujku 2015. godine. Odlukom Matičnoga odbora za interdisciplinarno područje u svibnju 2017. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u poljima filologija i povijest.

U svibnju i lipnju 2014. godine boravio je na istraživačkoj stipendiji na Institutu za povijest Sveučilišta u Grazu (CEEPUS stipendija), u listopadu i studenome 2015. bio je gostujući istraživač na Institutu za ekonomsku i društvenu povijest u Beču (stipendija Sveučilišta u Beču za projekt Development of social structure of 15th to 18th century Croatian feudal estates in the Central European context). Od 2015. godine suradnik je na međunarodnom projektu National movenements and intermediary structures in Europe, u sklopu kojega sudjelovao na radionicama i ljetnim školama u Beču i Zagrebu. U lipnju 2017. sudjelovao je u ljetnoj školi Sveučilšta u Lancasteru (Lancaster Summer Schools in corpus linguistics and other digital methods. GIS for Digital Humanities).

Bavi se raznim aspektima kasnosrednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti te prikupljanjem, objavljivanjem i interpretiranjem povijesnih vrela s posebnim naglaskom na povijesnu antroponimijsku i toponimijsku građu. Interdisciplinaranim pristupom i intenzivnim radom na vrelima otvara pitanja povijesne i onomastičke tematike, pri čemu povezuje mikro razinu istraživanja sa širim strukturnim modelima i sintezama regionalne i europske historiografije. Bavi se transkripcijom i objavljivanjem ranonovovjekovnih urbara, popisa desetine i drugih predstatističkih serijalnih vrela te drugih dokumenata važnih za povijest hrvatskoga jezika. Zbog specifičnih zahtjeva projekata na kojima je sudjelovao, usavršavao se na području digitalne humanistike i oblikovanja korpusnoga pristupa historiografskim i onomastičkim istraživanjima.

Izobrazba

2009. Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. Istraživački boravak, Institut für Geschichte, Karl Franzens Universität Graz (CEEPUS Freemover stipendija)

2015. Doktorska disertacija Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. – 1700.). Zagreb: Filozofski fakultet. Voditelji: Drago Roksandić, Dunja Brozović Rončević

2015. Radionica, Workshop DIANE, training session. National Movements and Intermediary Structures in Europe. Sveučilište u Beču, 22. – 23. rujna

2015. Istraživački boravak, Institut für Wirtschaft und Sozialgeschichte, Universität Wien (stipendija Sveučilišta u Beču)

2017. Ljetna škola. Lancaster Summer Schools in corpus linguistics and other digital methods. GIS for Digital Humanities. Lancaster University, 27. – 30. lipnja

Bibliografija

1. Knjige:

2017. Monografija općine Brdovec. Brdovec: Općina Brdovec. (U suautorstvu sa S. Zrinjan et al.).

2016. Zapisnici sjednica društva Čitaonice i Matice ilirske od 1838. do 1864. godine. Matica hrvatska. Zaprešić. (U suautorstvu sa Z. Brkićem).

2. Poglavlje u knjizi:

2011. Povijesne potvrde paške toponimije. Toponimija otoka Paga, (ur. V. Skračić). Zadar: Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja. 479–522. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

3. Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom:

2018. Old Croatian personal names ending in *mir in historical context. The oldest linguistic attestations and text in the Slavic languages (ur. Amir Kapetanović). Beč: Holzhausen, 113 133.

2018. Croatian medieval and early modern anthroponymy. Evidence of migrations and cultural and linguistic influences. Onoma 49. 53 76.

2017. Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji s osobitim osvrtom na osobna imena. Onomastica 61. 119 138. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Prilog proučavanju osobnih imena u 16. stoljeću (na primjeru vlastelinstava Susedgrad i Donja Stubica). Folia onomastica Croatica 25. 2151. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Model obradbe protostatističkih vrela na primjeru analize najstarijih registara desetinskoga kotara Glavnice. Historijski zbornik 69/2. 293333.

2016. Prilog raspravi o agrarnom dualizmu i tranziciji iz feudalizma u kapitalizam u suvremenoj historiografiji. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 12/1. 151 –172.

2014. Odabrane teme iz paške povijesne toponimije. Sol, drvo, vjetar i voda: glavne značajke paškoga povijesnog okoliša u srednjem i ranome novom vijeku. Ekonomska i ekohistorija 10. 189–198.

2014. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. Volume of collected Croatian and English language essays based on papers presented on the Day of Hungarian Science. Jozef Eötvös College Press. Baja. 147–158.

2014. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije , (ur. D. Agičić, T. Galović). Zagreb: FF-press. 365–381.

2014. Sklapanje povijesne slike svijeta u kronici Šimuna Klimantovića. Povijesni prilozi 46. 65128. (U suautorstvu s A. Kapetanovićem).

2011. Franjevački samostan i crkva Blažene Djevice Marije od Pohođenja u Mariji Gorici. Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu 44/5. 45–56.

2011. Povijesne potvrde antroponimije Brdovečkog prigorja u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima. Folia onomastica Croatica 20. 1–20.

2010. Toponimija na području Susedgradskog vlastelinstva u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima. Folia onomastica Croatica 19. 9–36.

4. Stručni radovi, bibliografije i prikazi (izbor):

2016. Tekuća onomastička bibliografija (2015.). Folia onomastica Croatica 25. 223248.

2015. Prikaz knjige Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Folia onomastica Croatica 24. 143–147.

2015. Prikaz knjige Markusa Cermana "Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800". Historijski zbornik 68. 493–496.

2014. Izvještaj s 10. konferencije Međunarodnoga instituta za društvenu povijest (10th European Social Science History Conference, Vienna, April 2014.). Historijski zbornik 67. 301–303.

2014. Tekuća onomastička bibliografija (2013.). Folia onomastica Croatica 23. 301–325.

2014. Macziej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Historijski zbornik 67. 271–273.

2013. Tekuća onomastička bibliografija (2012.). Folia onomastica Croatica 22. 253–289.

2012. Benyovsky Latin, Irena: Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo. Folia onomastica Croatica 21. 247–248.

2012. Tekuća onomastička bibliografija (2011.). Folia onomastica Croatica 21. 249 –276. (U suautorstvu s J. Horvatom i I. Virč).

2011. Valentić, Mirko ; Horbec, Ivana ; Jukić, Ivana: Hrvatska na tajnim zemljovidima. Zagrebačka županija I. i II. Folia onomastica Croatica 20. 267–270.

2011. Tekuća onomastička bibliografija (2010.). Folia onomastica Croatica 20. 277–306. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga i J. Horvat).

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2009.). Folia onomastica Croatica,19. 357–374. (U suautorstvu s M. Bergovec, D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga).

2009. Mladen Paver – Gordan Gledec Pred zagonetkom obiteljskog stabla – Priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslovlja. Folia onomastica Croatica 18. 310–311.

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2008.). Folia onomastica Croatica 18. 317–335. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga.

2008. Tekuća onomastička bibliografija (2006.-2008.). Folia onomastica Croatica 17. 237–260. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević, A. Čilaš Šimpraga i I. Virč).

2006. Tomislav Markus, Zagrebački politički listovi 1848. – 1850. godine. Povijest u nastavi 4 (1), 121–123.

2006. Charles Tilly, Europske revolucije 1492.–1992., Politička kultura, Zagreb. Povijest u nastavi 4 (2), 214–216.

5. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

2018. Sisačko vlastelinstvo na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeće. Sisačka bitka 1593.-2018. Znanstveni kolokvij povodom 425-te obljetnice. Sisak, 20.lipnja.

2018. Zadar, Šibenik i Trogir u Križevačkoj županiji na prijelazu XV. stoljeća? IX. Skokovi onomastičko-etimološki susreti. Čakovec, 25. – 27. listopada.

2018. "Second Serfdom" in Croatia and Slavonia 1500 – 1700. WEAST Workshop. The Origins and Legacies of the Little Divergence in Central and Eastern Europe. Beč, Austrija, 1. – 2. lipnja.

2018. The Croatian Parlamentarians in 1848. An Elite in the Making. Colloque international Les acteurs européens du 'printemps des peuples' 1848. Pariz, Francuska, 31. svibnja – 2. lipnja. (Suautorstvo s prof. dr. sc. Dragom Roksandićem)

2017. What can toponyms tell us about rural landscape? Examples from medieval Croatia. International Conference of European Rural History Organisation. Leuven, Belgija, 11.– 4. rujna.

2017. Attestations of personal names in oldest Croatian historical sources. XXVI International Congress of Onomastic Sciences. Debrecen, Mađarska, 27. kolovoza – 1. rujna.

2017. River Sava between 12th and 16th century. People and Communities in a Changing Environment. European Society for Environmental History Biennial Conference 2017. Natures in between. Zagreb, 27. lipnja – 2. srpnja.

2016. Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji. XX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Krakow, Poljska. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Osobna imena na –mir u povijesnom kontekstu. Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika. Zagreb, 4. – 5. studeni.

2016. Development of Demesne Lordship in the Kingdom of Croatia Slavonia in 16th and 17th centuries. European Social Science History Conference. Valencia, Španjolska, 30. ožujka – 2. travnja.

2016. Agrarna proizvodnja i društveni nemiri u drugoj polovici 16. stoljeća. VI. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, nemiri i solidarnost u povijesnoj perspektivi. Zadar, 5. – 8. listopada.

2014. Što nam povijesne potvrde govore o paškim šumama? VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti. Zadar, 23. – 25. listopada.

2014. Using GIS to Visualize and Interpret Early Modern Zagreb’s Urban and Environmental History. 10th European Social Science History Conference. Beč, Austrija, 23. – 26. travnja.

2013. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znmanstveni i nastavni doprinos razvoju hrvatske historiografije. Zagreb, 29. – 30. studenog.

2012. Sloboda imenovanja u srednjem i ranome novom vijeku. IV. kongres hrvatskih povjesničara - Sloboda. Zagreb, 1. – 5. listopada.

2012. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. A Magyar Tudomány Ünnepén /Dani mađarske znanosti. Baja, Mađarska, 14. – 15. studenog.

2011. Toponimija zagrebačke županije u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim pisanim vrelima. Interdisciplinarni znanstveni skup "Kukuljevićevi dani u varaždinskim toplicama 2011.", Varaždinske Toplice, 18. listopada.

2010. Toponimija i antroponimija na području susedgradsko-stubičkog vlastelinstva u srednjovjekovnim pisanim izvorima: nacrt za povijesno-onomastičko istraživanje sjeverozapadne Hrvatske. VII. Etimološko-onomastički susreti. Gospić, 14. – 17. listopada.

2009. Novi prinosi toponomastičkim istraživanjima otoka Brača. Brač, Poljica, Žrnovnica ... i još ponešto. Bol, 24. – 27. rujna. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/