Znanstveno-popularni časopis „Hrvatski jezik"

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavit će u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 17. ožujka u 12 sati novi znanstveno-popularni časopis Hrvatski jezik, namijenjen srednjoškolcima, studentima, učiteljima, profesorima hrvatskoga jezika, lektorima, prevoditeljima, novinarima, stručnjacima različitih struka i svima koji se bave hrvatskim jezikom i kojima je stalo do jezične kulture. Časopis je zamišljen kao tromjesečnik i izlazit će krajem ožujka, lipnja, rujna i prosinca.

Sadržaj časopisa Hrvatski jezik bit će ovaj:

Na početku časopisa nalazi se znanstveno-popularni članak o kojemu aktualnom jezičnom pitanju. Posebna će se pozornost posvetiti funkcionalnim stilovima hrvatskoga jezika te pravopisnim i gramatičkim problemima koji se pojavljuju u pojedinim strukama (tijekom javne rasprave o Hrvatskome pravopisu dobili smo mnogo pitanja i prijedloga koji upućuju na to koliko je ta tema zanimljiva i potrebna), terminološkim problemima, jeziku medija, jeziku i nazivlju koje se upotrebljava u školskim udžbenicima i programima itd. Zatim slijede kraći članci raspoređeni po rubrikama.

U rubrici Od Mile do Drage obrađuju se antroponimijske teme, ponajprije postanje i motivacija osobnih imena, prezimena i nadimaka.

Rubrika U dva klika mišem govori o računalnome i informatičkome nazivlju u kojemu se svakodnevno pojavljuju novi nazivi, uglavnom anglizmi, a mnogi od njih ulaze i u opći jezik.

Rubrika Domaća zadaća uključuje sve što je povezano s hrvatskim jezikom u školi. To je jedina rubrika čija urednica nije zaposlenica Instituta, nego profesorica koja radi u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i ima veliko iskustvo u sastavljanju ispita i ocjenjivanju školskih eseja na državnoj maturi. Njezina će iskustva sigurno biti dragocjena i drugim profesorima i učiteljima.

U rubrici Od A do Ž govori se o značenju frazema koje čujemo svakodnevno, a često ne znamo ni kako su nastali ni što zapravo znače.

U rubrici Jezik i društvo govori se o hrvatskome jeziku u društvenome kontekstu s etnolingvističkoga i sociolingvističkoga stajališta. Tu će biti riječi i o jezičnim stereotipima, žargonima, dijalektima, jeziku društvenih mreža itd.

Rubrika Lektorske bilješke donosi odgovore na pitanja i jezične nedoumice lektora, prevoditelja, novinara… koji kad naiđu na jezični problem, nazovu telefon za jezične savjete Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 060 622 226 na kojemu mogu dobiti savjet od dežurnoga jezičnog stručnjaka. Jezični savjeti nalaze se i na mrežnim stranicama Instituta savjetnik.ihjj.hr, a u ovoj će se rubrici ponuditi odgovori na još neka otvorena jezična pitanja.

U rubrici Vremeplov nalazi se izbor iz zanimljivih i još uvijek aktualnih tekstova koji su nastali u nekim drugim vremenima. U prvome broju možete pročitati pojedine misli Stjepana Ivšića, urednika časopisa Hrvatski jezik koji je izlazio 1938. i 1939. godine.

U rubrici Čitaonica prikazat će se novoobjavljena knjiga za koju smatramo da bi mogla zainteresirati širi čitateljski krug. Kako bi prikaz bio življi i popularniji, osim samoga sadržaja knjige, kad god je to moguće, bit će objavljen i kratak intervju s autorom ili urednikom.

Iako su prvi broj časopisa Hrvatski jezik priredili isključivo znanstvenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje uz vanjsku suradnicu, profesoricu u zagrebačkoj Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji Marinu Čubrić, daljnje izlaženje časopisa moguće je samo uz suradnju s čitateljima te uz njihovu potporu. Stoga pozivamo sve čitatelje da nam svoje komentare, primjedbe i prijedloge šalju na mrežnu adresu hrjezik@ihjj.hr. Osim svojih primjedaba i prijedloga u časopis možete slati i radove za koju od rubrika. Svaka rubrika ima urednika koji je u prvome broju i autor priloga. Urednici rubrika odabiru i priređuju radove za objavljivanje.

Prvi broj Hrvatskoga jezika moći će se kupiti uz Večernji list 17. ožujka za 3 kune, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se pretplate na časopis. Godišnja pretplata iznosi 60 kuna. Cijena je pojedinačnoga broja 20 kuna. Poštarina je uključena u cijenu. Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: Časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se može i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stranica knjige.ihjj.hr. Uplate na račun u Privrednoj banci Zagreb: HR6023400091110616363 s naznakom „za Hrvatski jezik“.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/