Znanstveni skup „Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić“

U Mjesecu hrvatskoga jezika koji traje od 21. veljače do 17. ožujka Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Matica hrvatska organiziraju znanstveni skup Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić u povodu 30. obljetnice smrti Adolfa Bratoljuba Klaića (Bizovac, 27. srpnja 1909. – Zagreb, 2. ožujka 1983.). Skup će se održati 6. i 7. ožujka 2014. godine u Zagrebu u Palači Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2. Članovi su Organizacijskoga odbora akademik Stjepan Damjanović, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Kristian Lewis (predsjednik), dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Jasna Šego, dr. sc. Barbara Štebih Golub te Vuk-Tadija Barbarić, prof. (tajnik). Na skupu će govoriti tridesetak znanstvenika, a program skupa možete preuzeti ovdje.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr