Zaključak Znanstvenoga vijeća Instituta u vezi s otvorenim pismom časopisa „Jezik”

Znanstveno vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje temeljem rasprave na sjednici od 7. ožujka 2017. donijelo je zaključak u vezi s pozivom na podupiranje otvorenoga pisma časopisa Jezik. Zaključak je dostupan na poveznici.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/