Zadar Linguistic Forum 2022

Odsjek lingvistike Sveučilišta u Zadru i projekt Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku – SARGADA organiziraju konferenciju Zadar Linguistic Forum 2022 (ZLF 2022) – Predicate: from polysemy to arguments koja će se održati na Sveučilištu u Zadru od 6. do 8. travnja 2022. U sklopu konferencije održat se radionica Arguments and Adjuncts (6. travnja 2022.) kao dio istraživačkih i diseminacijskih aktivnosti na projektu SARGADA.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/