U Rijeci predstavljena knjiga dr. Mirjane Crnić Novosel

U Rijeci je jučer uoči Dana materinskoga jezika predstavljena knjiga institutske znanstvenice dr. sc. Mirjane Crnić Novosel „Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru”. Riječ je o gorskokotarskim govorima u mjestima: Lič, Mrkopalj i Sunger koji su prvi put obrađeni u monografiji koja ih predstavlja u cjelini. Obradom govora štokavaca ikavaca u Gorskome kotaru autorica je pridonijela očuvanju naše nematerijalne kulturne baštine i njezine važne komponente – materinskoga jezika.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/