Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika na mreži: kajkavski.hr

O 350. obljetnici objavljivanja prvoga tiskanog rječnika kajkavskoga hrvatskog književnog jezika „Dictionar ili reči slovenske" (1670.) Jurja Habdelića i 280. obljetnici tiskanja najbogatije kajkavske rječničke riznice „Gazophylacium" (1740.) Ivana Belostenca Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavljuje digitaliziranu mrežnu inačicu svih dosada tiskanih svezaka povijesnoga „Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika", koji se leksikografski izrađuje u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju, a objavljuje u suizdavaštvu s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

Posjetite mrežnu inačicu Rječnika na adresi kajkavski.hr!

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/