Rezultati HRZZ-ova natječaja: projekt prof. dr. Amira Kapetanovića i projekt dr. sc. Kristine Štrkalj Despot prihvaćeni za financiranje

Temeljem provedenog vrednovanja, preporuka panela za vrednovanje i nadležnih Stalnih odbora područja, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je odluku o financiranju projekata prijavljenih na natječaj „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ koji je objavljen u listopadu 2013. godine.
U vrednovanju sudjelovalo je 167 članova panela za vrednovanje, 44 člana Stalnih odbora područja i preko 1100 recenzenata.

Na popisu projekata koji su prihvaćeni za financiranje nalaze se dva projekta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:

1. Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (IP, voditelj prof. dr. Amir Kapetanović).

2. Croatian Metaphor Repository (UIP, voditeljica dr. sc. Kristina Štrkalj Despot).

Popis projektnih prijedloga koji su prihvaćeni za financiranje - područje humanističkih znanosti

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/