Prof. dr. Ivo Pranjković na Jezikoslovnim raspravama

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u sklopu svojega kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave u utorak je, 3. prosinca 2013. godine ugostio prof. dr. Ivu Pranjkovića s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koji je održao izlaganje Gramatika 'malih riječi'.

Na vrlo zanimljivim primjerima prof. dr. Ivo Pranjković pokazao je kako u vezi s podjelom riječi na vrste ima i danas brojnih nedoumica koje se tiču i kriterija razvrstavanja riječi na vrste što se moraju uzimati u obzir (morfološki, sintaktički, distribucijski, semantički, pragmatički i sl.) i, još više, načina primjene i hijerarhizacije pojedinih kriterija. Odnosi se to i na dihotomijske podjele svih riječi: na promjenjive i nepromjenjive te na suznačne (sinsemantične) i samoznačne (autosemantične).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/