PREMINUO PROF. DR. BRANKO KUNA

S iznimnom tugom objavljujemo da nas je 4. siječnja 2018. prerano napustio prof. dr. Branko Kuna, istaknuti hrvatski filolog, izvanredni profesor na Sveučilištu u Osijeku, pokretač znanstvenoga skupa Hrvatski sintaktički dani te veliki prijatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i dragi kolega.

Branko Kuna bio je znanstvenik širokoga interesa. Zanimala su ga mnoga jezična područja i teme, od formalnih teorija jezika poput generativne gramatike do uporabnih teorija poput pragmalingvistike i sociolingvistike. Proučavao je sintaksu i tvorbu riječi u hrvatskome jeziku, a osobito intenzivno bavio se kategorijom posvojnosti, koju je obradio s više aspekata u svojoj disertaciji Atributni genitiv u hrvatskome standardnom jeziku (2003.) i u monografiji Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku, objavljenoj 2012. godine. Njegova bibliografija sadržava pedesetak radova u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima sa skupova i knjigama objavljenima u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je urednikom pet publikacija, a objavljivao je i u programima Hrvatskoga radija i Radija Deutsche Welle te u dnevnome i tjednome tisku.

Od 1997. bio je zaposlen na Filozofskome fakultetu u Osijeku, na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost, te je redovito predavao i na poslijediplomskome doktorskome studiju u Osijeku. Kao predavač gostovao je na domaćim i inozemnim sveučilištima. Bio je član uredništva časopisa Jezikoslovlje te izvršni urednik nekih njegovih brojeva.

Branko Kuna s velikom je istraživačkom strašću pristupao sintaksi i sintaktičkim problemima, što ga je potaknulo da 2006. utemelji skup Hrvatski sintaktički dani, jedinstven u Hrvatskoj zbog posvećenosti samo jednoj gramatičkoj disciplini. Time je iznimno pridonio razvoju i temeljitijem istraživanju sintakse na našim prostorima.

Tijekom Domovinskoga rata bio je angažiran kao novinar na ratnim područjima te je nositelj Spomenice Domovinskoga rata i medalje Bljesak.

Ovaj prerani i neočekivani gubitak ostavit će duboku prazninu u hrvatskome jezikoslovlju, ali i u srcima svih koji su ga poznavali.

„Nijedna riječ nije dovoljna niti ima primjerenu težinu ijedan izraz koji bi opisao nemoć pred činjenicom da nas je napustio naš kolega i prijatelj, hrvatski jezikoslovac i istinski domoljub prof. dr. Branko Kuna. Svima nama koji smo imali tu povlasticu dijeliti s njim odsječak ovoga vremena, razmatrati i promišljati njegovu bremenitost, osjetljivost i složenost potpuno je jasno koliki se neispunjivi ponor otvorio njegovim iznenadnim i preranim odlaskom. Sve što radim, radim strastveno, ne štedeći se i sa srcem, riječi su kojima je najpreciznije opisivao sebe, a pritom je davao jasnu i točnu definiciju čovjeka koji je istinski vrijedan poštovanja. Jer samo se strašću prema radu, prema znanosti i prema životu uopće mogu dogoditi oni pomaci koji se poslije prepoznaju kao ključni i neprijeporni u razvoju svakoga društva. Hrvatsko je jezikoslovlje i hrvatsko je biće ostalo osiromašeno Brankovim odlaskom, a s druge je strane njegovim postojanjem dobilo toliko mnogo. Dobilo je punokrvnost jednoga strastvenog obožavatelja svega hrvatskoga, beskompromisnost i neumornost u radu i trudu za dobrobit hrvatske riječi, koju je s tolikim marom i žarom proučavao, kojoj se sveudilj i iznova divio i koju je neizmjerno volio. Profesor Kuna svojim je radom i djelima zaslužio poštovanje i trajnu zahvalnost hrvatske jezikoslovne zajednice, ali i svih govornika i poštovatelja hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u njegovu će čast znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani, kojemu je profesor Kuna idejni začetnik i pokretač, posvetiti uspomeni na njega, iskazujući mu time malen dio zahvalnosti za ljubav koju je dao proučavanju hrvatske sintakse i hrvatskoga jezika općenito”, izjavio je u povodu smrti prof. dr. Branka Kune ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Željko Jozić.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/