Preminula je dr. sc. Vida Barac Grum

S dubokom tugom objavljujemo da nas je 27. srpnja 2018. zauvijek napustila dr. sc. Vida Barac Grum, hrvatska dijalektologinja koja je radni vijek provela u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iako je svojim radom pokrivala šire područje jezikoslovlja, uključujući i normu i normiranje standardnoga jezika, dr. sc. Barac Grum najveći je trag ostavila u hrvatskoj dijalektologiji te povijesti jezika. Surađujući na Jezičnom savjetniku s gramatikom (Barac Grum, Malić, Pavešić, Zečević 1971), tome nezaobilaznom djelu u proučavanju normiranja hrvatskoga književnog jezika pokazala je svoju lingvističku svestranost i otvorenost različitim disciplinama, a prilozi Močila i Rukavac u knjizi Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskihgovora obuhvaćenih Opšteslavesnkim lingvističkim atlasom (1981.) te autorska knjiga Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru (1993.), s kojom je zašla u područje doticaja govora različitih narječja hrvatskoga jezika, potvrđuju dr. sc. Barac Grum kao dijalektologinju te pokazuju da put svakoga dijalektologa počinje od najniže, ali temeljne jezične razine pojedinoga govora (fonologija, akcentuacija) da bi se došlo do sociolingvističkih opažanja o promjenama koje se događaju u organskim govorima pod utjecajem standardnoga hrvatskog jezika, ali i zbog doseljivanja govornika s drugačijom organskom osnovicom. Upravo je na tom području dr. sc. Vida Barac Grum ostavila velik trag u hrvatskoj dijalektologiji, najvidljivije u knjizi Zagrebački kaj: govor grada i prigradskih naselja (Lončarić, Zečević, Šojat, Barac Grum, Kalinski 1998).

Radeći od 1984. do 1999. na Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (HAZU i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), kao članica redakcije i obrađivačica, dr. sc. Barac Grum obradila je velik broj natuknica, od alğerski preko kušleca i mreti do načinljiv, čime se pokazala kao odgovoran i precizan leksikograf.

Svojim radom dr. sc. Vida Barac Grum ostavila je dubok trag u hrvatskoj dijalektologiji, a svojom ugodnom i toplom osobnošću ostat će zauvijek u pamćenju kolega koji su imali čast i sreću raditi s njom.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/