Preminula dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga

S velikom tugom objavljujemo kako nas je 6. veljače 2020. nakon duge i teške bolesti napustila voditeljica Odjela za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga, onomastičarka, dijalektologinja, leksikografkinja i standardologinja.

Ankica Čilaš Šimpraga rođena je 9. kolovoza 1970. u Kninu. U Zagrebu je pohađala osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezike) te je na Filozofskome fakultetu studirala Južnoslavenske jezike i književnosti diplomiravši 1996. Za studija je radila na snimanju zvučnih knjiga u Savezu slijepih i slabovidnih Hrvatske, a od siječnja 1993. zaposlena je kao lektorica hrvatskoga jezika na Hrvatskoj radioteleviziji. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je od rujna 1997., isprva na dijalektološkim projektima. Magistrirala je 2002. s temom Fonologija ikavskih štokavskih govora između rijeka Krke i Neretve, a doktorirala 2006. s temom Antroponimija i toponimija Promine. Od 2005. godine radila je na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju. Odjelnom je voditeljicom imenovana u lipnju 2013. Od rujna 2014. vodila je projekt Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena, a od listopada 2018. bila je voditeljicom projekta HRZZ-a Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću. Od svibnja 2019. bila je suradnicom projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje, projekta koji se također financirao uz potporu HRZZ-a.

Autorica je triju knjiga: Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika (u suradnji s Ljiljanom Jojić i Kristianom Lewisom; 2008.), Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji (u suradnji s Anitom Celinić, Željkom Jozićem i Ivanom Kurtović Budja; 2010.) te Rječnika suvremenih osobnih hrvatskih imena (u suradnji s Dubravkom Ivšić Majić i Domagojem Vidovićem; 2018.). Upravo je kao urednica i autorica Rječnika suvremenih osobnih hrvatskih imena dobila Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu za područje filoloških znanosti.

Među njezinim se onomastičkim radovima osobito ističu terminološki prinosi te radovi iz područja povijesne i suvremene antroponimije, toponimije sjeverne Dalmacije i zoonimije. Kao urednica i jezična savjetnica surađivala je na dvjema studijama Hrvatski egzonimi te je dala velik obol standardizaciji stranih zemljopisnih imena u hrvatskome jeziku. Kao dijalektologinja se osobito bavila novoštokavskim ikavskim govorima, govorima hrvatskih iseljeničkih skupina te mjesnim etnicima i kteticima. Kao lektorica dugo je godina surađivala u emisiji Govorimo hrvatski, a svoja je standardološka znanja kao recenzentica ugradila u Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Bila je, među ostalim, članica hrvatskih (Odbor za onomastiku HAZU-a, Odbor za dijalektologiju HAZU-a) i međunarodnih jezikoslovnih tijela (Terminološka skupina pri ICOS-u, East Central and South-East Europe Division of UNGEGN), članica uredništva uglednih časopisa (Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Folia onomastica Croatica), tajnica i članica organizacijskih odbora više međunarodnih znanstvenih skupova, članica Povjerenstva za odobrenje udžbenika za učenje hrvatskoga jezika i književnosti (2003. – 2008.) i predsjednica Savjeta za jezik i govor HRT-a (od 2017.). Ujedno je bila mentorica nekoliko institutskih znanstvenih novaka i doktoranada.

Ankica Čilaš Šimpraga bila je izrazito temeljita i sustavna znanstvenica te brižna mentorica, a uza sva svoja znanstvena postignuća bila je odana prijateljica i iznimno požrtvovna kolegica. Iskorištavala je svaki trenutak i tijekom svoje najteže životne bitke radeći na oblikovanju Baze suvremenih hrvatskih osobnih imena te surađujući na projektu Hrvatsko jezikoslovno nazivlje.

"Prerani odlazak u vječnost dr. sc. Ankice Čilaš Šimprage, voditeljice Odjela za onomastiku i etimologiju, ostavio je u Institutu nenadoknadivu prazninu. Gubitak za sve nas utoliko je veći jer su njezina predanost i temeljitost u radu uvijek išli uz njezinu beskrajnu dobrotu i ljudsku toplinu. Svojim je znanstvenim radom dala nemjerljiv doprinos razvoju hrvatske onomastike, dijalektologije i standardologije, a njezina djela ostat će trajna vrijednost hrvatskoga jezika i jezikoslovlja. Vrijednosti njezina znanstvenoga i stručnoga rada bile su naširoko prihvaćene u jezikoslovnoj struci, a kao najjasnija potvrda jest i prošlogodišnja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena, kojemu je urednica i suautorica. Svima nama koji smo imali povlasticu surađivati s tako izvrsnom znanstvenicom i ljudskom veličinom ostat će u trajnoj uspomeni Ankičin vedar duh i ustrajnost u radu do samoga kraja", istaknuo je u povodu smrti dr. sc. Ankice Čilaš Šimprage ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr. sc. Željko Jozić.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/