Predstavljanje zbornika o jezikoslovcima

U petak 31. ožujka 2023. u prostorima crkve Svete Matere Slobode predstavit će se zbornik Hrvatski jezikoslovci: Krsto Spalatin, Slavko Pavešić, Stjepan Krešić i Luka Vukojević u organizaciji Zajednice Hrvata istočne Hercegovine u Zagrebu. Zbornik će predstaviti Željko Jozić, Stjepan Šešelj, Lana Hudeček, Milica Mihaljević i Domagoj Vidović, a predstavljanje voditi predsjednik Zajednice Branko Mustapić.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/