Predstavljanje Zažapske onomastike u prostorijama Hrvatskoga slova

U prostorijama Hrvatskoga slova 11. prosinca 2014. u organizaciji Hrvatskoga slova i Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu održano predstavljanje knjige Domagoj Vidovića Zažapska onomastika na kojemu su uz autora sudjelovali dr. sc. Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga, voditeljica Odjela za onomastiku i etimologiju Instituta, dr. sc. Milica Mihaljević, voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta, Mate Kovačević, novinar i publicist te Stjepan Šešelj, književnik i glavni urednik Hrvatskoga slova. Predstavljanje je vodio Stjepan Šešelj koji se između izlaganja drugih predstavljača u nekoliko navrata osvrnuo ponajprije na Vidovićev kolumnistički i književni rad. Ravnatelj se Instituta Željko Jozić dotaknuo dijalektoloških poglavlja knjige istaknuvši važnost proučavanja hrvatskih govora izvan granica Republike Hrvatske. Urednica knjige Milica Mihaljević iznijela je presjek Vidovićeva jezikoslovnoga rada te se osvrnula na antroponomastička poglavlja. Ocjenjivačica knjige Ankica Čilaš Šimpraga obradila je toponomastička poglavlja s osobitim naglaskom na jezično raslojavanje toponima, a Mate Kovačević rasvijetlio je povijesne, političke i geostrateške odrednice užega zažapskoga i širega istočnohercegovačkog prostora u kojemu se i danas dotiču interesi velikih sila. Na kraju predstavljanja dodijeljene su knjige predstavnicima triju zavičajnih udruga unutar kojih djeluju Zažapci kako bi se u hrvatskome glavnom gradu simbolički ujedinilo Zažablje, područje koje je nekoć bilo podijeljeno između triju država (Mletačke i Dubrovačke Republike te Osmanskoga Carstva), a danas je višestruko ispresijecano hrvatsko-bosanskohercegovačkom granicom. Uime Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu knjigu je primio predsjednik Društva Luka Vlahović, uime Zajednice Hrvata istočne Hercegovine Šimun Pavlović, a kao predstavnik dubrovačkoga kraja Paulino Lonza.


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/