Predstavljanje Jene na Lingvističkome krugu

Milica Mihaljević i Lana Hudeček održat će na Lingvističkome krugu izlaganje Izazovi jezikoslovnoga nazivlja, na kojemu će predstaviti projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Izlaganje će se održati u utorak 3. prosinca 2019. u 19:15 u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a (drugi kat).

Veselimo se vašemu dolasku!

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/