Poziv na konferenciju Expressing causality in L1 and L2

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje poziva vas da se prijavite na međunarodnu znanstvenu konferenciju Expressing causality in L1 and L2 / L’expression de la causalité en langue maternelle et en langue étrangère koja će se održati online 20. i 21. svibnja 2021.

U početku je bilo planirano da se konferencija održi na Katoličkom sveučilištu Ivana Pavla II. u Lublinu, ali smo se zbog epidemiološke situacije preselili na mrežu.

Nadamo se vašem odzivu i plodnoj raspravi o ovoj zanimljivoj temi!

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/