Poziv na 14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima

14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima u organizaciji Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU-a, Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU-a i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održat će se 3. i 4. prosinca 2020. u Zagrebu.

Teme su skupa dijalektna morfologija, dijalektna frazeologija, dijalektologija i sociolingvistika te recentna dijalektološka istraživanja.

Sažetci se primaju do 15. ožujka 2020. Sve ostale informacije možete pronaći na stranicama skupa: http://ihjj.hr/14dijalekti.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/