POLAZNICI CROATICUMA U POSJETU INSTITUTU

U sklopu znanstvenoga projekta Zaklade za znanost Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik 24. listopada 2018. održana je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje treća radionica s budućim korisnicima rječničkoga modula za osobe koje uče hrvatski kao drugi i strani jezik. Radionicu su osmislili Lana Hudeček i Milica Mihaljević u suradnji s Josipom Mihaljevićem, doktorandom na projektu Mrežnik, te Dinkom Pasini, dugogodišnjom lektoricom za neizvorne govornike hrvatskoga jezika na Croaticumu Odsjeka za kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na radionici su sudjelovali strani studenti koji trenutačno pohađaju Jezične vježbe IV. (usporedive s B2 stupnjem prema ZEROJ-u) iz Italije, Filipina, Argentine, SAD-a, Danske, Kine i Austrije. Cilj je radionice bio upoznati polaznike Croaticuma s djelatnošću Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te ispitati stvarne potrebe korisnika u leksikografskoj obradbi glagola, koji su s aspekta leksikografske obrade jedna od najzahtjevnijih i najvećih skupina rječničkih natuknica. Josip Mihaljević predstavio je nekoliko obrazovnih igara namijenjenih lakšemu ovladavanju hrvatskim jezikom te je interaktivno učenje frazema, mocijskih parnjaka i jedne od najsloženijih tema u poučavanju inojezičnoga hrvatskog jezika – glagolskoga vida, proteklo u poticajnome ozračju.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/