​Pojmovnik koronavirusa dostupan na stranici jezik.hr/koronavirus

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje već je sredinom ožujka izradio pojmovnik koronavirusa koji je na svojim platformama objavio i Nacionalni stožer civilne zaštite. Nakon mjesec dana broj riječi i izraza u našem koronarječniku više se nego udvostručio pa smo odlučili objaviti ga na mrežnim stranicama jezik.hr/koronavirus, gdje je od danas javno dostupan.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/