Otvorena podružnica Instituta u Čakovcu

U srijedu, 12. veljače, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Grada Čakovca kojim je dogovoreno osnivanje podružnice Instituta u Čakovcu.

Podružnica će se nalaziti na Učiteljskom fakultetu, a njena temeljna zadaća bit će istraživanje mjesnih govora i dijalekata na području Međimurja, istraživanje povijesne i suvremene mikrotoponimije, izrada zemljovida prema rezultatima terenskih istraživanja, usustavljivanje terenski prikupljene dijalektološke i onomastičke građe te usporedba s ostalim dijelovima Hrvatske.

Podružnica će se baviti i istraživanjem onomastike, frazeologije i dijalektologije na graničnom pojasu s Republikom Slovenijom i Republikom Mađarskom. Međimurje je specifično govorno područje koje je potrebno istražiti, zabilježiti i očuvati jer je jezik važan dio našeg identiteta.

Gradonačelnik Stjepan Kovač i ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dr.sc. Željko Jozić potpisali su Ugovor kojim se Grad Čakovec obvezao Institutu ustupiti opremljenu prostoriju za potrebe rada podružnice, podmirivati troškove režija i održavati prostorije.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/