Otvoren natječaj za popunu slobodnoga sistematiziranog radnog mjesta voditelja Službe za računovodstvo i financije Instituta (od 25. srpnja 2014.)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 15. srpnja 2014., a sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta Instituta raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnoga sistematiziranog radnog mjesta

Radno mjesto I. vrste zvanja – voditelj Službe za računovodstvo i financije Instituta - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz uvjet probnoga rada od tri mjeseca

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće

uvjete:

  • VSS ekonomskoga smjera odnosno magistar ekonomije
  • radno iskustvo tri godine
  • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

Organizacija i nadzor rada Službe u skladu s regulativom proračunskog računovodstva u području znanosti, izrada prijedloga godišnjeg financijskog plana, izradba periodičnih i godišnjih financijskih izvješća, vođenje prihoda i rashoda po znanstvenim i drugim projektima i programima, praćenje pravnih propisa vezanih uz računovodstvo i financijsko poslovanje, sukladno aktivnostima Instituta praćenje financijske regulative programa Europske unije i ostalih međunarodnih fondova te obavljanje ostalih poslova po nalogu ravnatelja ili osobe koju je ovlastio ravnatelj.Pristupnici uz prijavu prilažu:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ul. Republike Austrije 16, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“

Zakašnjele prijave te prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/