Ostavština na hrvatskome jeziku na Novome Zelandu: jezik, kultura, tradicija

Dana 8. prosinca 2023. u Velikoj vijećnici Instituta za hrvatski jezik održat će se kolokvij Ostavština na hrvatskome jeziku na Novome Zelandu: jezik, kultura, tradicija.


Program skupa: program

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/