Osorsko-hvarska pjesmarica dr. sc. Kristine Štrkalj Despot predstavljena na Marulićevim danima u SplituU sklopu otvorenja Dvadeset sedmih Marulićevih dana u organizaciji Književnoga kruga u Splitu je 20. travnja 2017. predstavljena knjiga "Osorsko-hvarska pjesmarica", koju je priredila Kristina Štrkalj Despot (tekstove na latinskom jeziku priredila je Sanja Perić Gavrančić), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2016.
Knjigu su osim autorica predstavili recenzenti Tomislav Bogdan i Bratislav Lučin.
Istaknuto je da je Kristina Štrkalj Despot priredila skrupuloznu transkripciju pjesmarice (uz pomoć Sanje Perić Gavrančić, koja je priredila latinske tekstove), pri čemu je izdanje opremila bilješkama što obuhvaćaju gramatičko ili značenjsko određenje manje poznatih i rijetkih riječi, izvornu grafiju za moguća dvojna čitanja i za ispravljene grafijske pogreške itd. U opsežnoj uvodnoj studiji potanko je opisala paleografske, grafijske i pravopisne značajke pjesmarice, prikazala njezina jezična svojstva, a naročitu je pozornost posvetila njezinim sastavnicama, tj. pojedinim tekstovima, od kojih je većina ovdje prvi put dobila pouzdan i relevantan književnopovijesni opis.
Filološka djela poput ovoga vrlo su rijetka jer zahtijevaju mnogo uloženoga vremena, napora, znanja i pedantnosti. Posljednje djelo toga tipa objavio je Nikica Kolumbić prije gotovo trideset godina (Lucićev "Vartal"). Izražena je stoga nada da do idućega ovakva filološkoga događaja neće proći tako mnogo vremena jer ima li boljega načina da se pokaže i dokaže ljubav prema jeziku (i rodu) nego proučavanjem njegove doista iznimno bogate baštine?

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/