Odluka o imenovanju novog ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Temeljem članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 40. Statuta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Upravno vijeće Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje na sjednici održanoj 15. svibnja 2012. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju dr. sc. Željka Jozića na položaj ravnatelja
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Dr. sc. Željko Jozić imenuje se ravnateljem Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (dalje u tekstu: Institut) sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 16 na vrijeme od četiri godine počevši od dana donošenja ove odluke.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/