Od 7. do 9. svibnja u Osijeku se održavaju 5. Hrvatski sintaktički dani

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba organiziraju 5. Hrvatske sintaktičke dane koji će se održati od 7. do 9. svibnja 2015. godine u Osijeku. Hrvatski sintaktički dani specijalizirani je međunarodni znanstveni skup zamišljen kao mjesto susretanja, upoznavanja i razmjene iskustava hrvatskih i stranih jezikoslovaca različitih teorijskih i vremenskih usmjerenja te popularizacije sintakse.

Skup su 2006. godine pokrenuli Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba, a održava se svake druge godine u Osijeku. Uz domaće jezikoslovce, na prethodna su četiri skupa nastupili gosti iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Norveške, Njemačke, Poljske, Velike Britanije, SAD-a i Srbije. Do sada su tiskana dva zbornika radova: Sintaktičke kategorije (ur. B. Kuna) te Sintaksa padeža (ur. M. Birtić i D. Brozović Rončević), a radovi s trećega skupa objavljeni su u tematskom broju časopisa Suvremena lingvistika, dok su radovi s četvrtoga skupa objavljeni u posebnom broju Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 39/2, 2013. Sastavni je dio skupa i dodjela plakete "Adolfo Veber Tkalčević" i novčane nagrade kojima je pokrovitelj osječko Sveučilište J. J. Strossmayera. Prvi je laureat bio Radoslav Katičić, a 2010. nagradu je dobio Ivo Pranjković. Josip Silić bio je laureat 2012. godine, a ove je godine slavodobitnik Milan Mihaljević.

Program skupa može se preuzeti ovdje.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/