Objavljeno "Hrvatsko vojno nazivlje kroz stoljeća" Dalibora Vrgoča

Najnovije institutsko izdanje iznimno je vrijedna monografija Dalibora Vrgoča "Hrvatsko vojno nazivlje kroz stoljeća". Prvi put je hrvatsko vojno nazivlje u monografskome obliku (na više od 400 stranica) podvrgnuto iscrpnomu istraživanju, i to duž dvije temeljne osi: jezikoslovno-terminološkom raščlambom i dijakronijsko-sinkronijskom perspektivom. Vodeći se činjenicom kako je dosad hrvatsko vojno nazivlje bilo znanstveno oskudno i periferno istraženo – ponajprije ono suvremeno – namjera je bila obuhvatiti što širu problematiku njegova postanka te da se rasvijetle žarišne točke koje opterećuju njegovo raščišćavanje i usustavljivanje. To se nadasve odnosi na angloamerikanizaciju nazivlja na svim jezičnim razinama, neusklađenost s terminološkim načelima i nužnost njegova usustavljivanja.

Povijest i evolucija hrvatskoga vojnog nazivlja krajnje je burna. Često je bila predestinirana izvanjezičnim utjecajima te je, dokazuje se u knjizi, dijelila neumoljivu sudbinu hrvatskoga jezika na njegovu putu standardizacije, vjerojatno još i zlosretniju. Istraživanjem se nastojalo zadrijeti što je moguće dublje u jezičnu prošlost, što je dovelo do 1578. godine i službenih dokumenata na onodobnome hrvatskom jeziku koji se tiču vojništva i ratovanja – vojnih edikata Karla II. Štajerskoga. Njih možemo smatrati zasadama službenoga hrvatskog vojnog nazivlja.

Temeljitom se raščlambom potvrđuje kako hrvatska višestoljetna leksikografska baština – od prvoga hrvatskog rječnika Fausta Vrančića, tiskanih dopreporodnih rječnika Jakova Mikalje, Jurja Habdelića, Ivana Belostenca, Sušnik-Jambrešića i Ardelija Della Belle preko rukopisnih rječnika Bartola Kašića, Pavla Rittera Vitezovića i Ivana Tanzlinghera do modernih preporodnih rječnika Mažuranić-Užarevića i Bogoslava Šuleka – iz rječnika u rječnik redovito dokumentira sve opsežniji korpus riječi koje vežemo uz vojništvo i ratovanje, što je ovim izdanjem oprimjereno.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/