Objavljena knjiga Barbare Štebih Golub „Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga"

Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga peta je gramatika kajkavskoga književnog jezika objavljena u nizu Pretisci Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Knjiga obaseže transkripciju slovnice Đurkovečkoga popraćenu kritičkim napomenama, pretisak i uvodu studiju Barbare Štebih Golub.

Jezičnica horvatsko-slavinska (1826., Pešta) pretposljednja je gramatika književne kajkavštine koja se metajezikom (pisana je dvojezično, tj. književnom kajkavštinom i njemačkim) i strukturom (pisana je u obliku pitanja i odgovora) znatno razlikuje od ostalih kajkavskih slovnica. Riječ je o djelu koje za slaviste i kroatiste nije zanimljivo samo s terminološkoga (književnokajkavski metajezik i nazivlje) i gramatikološkoga aspekta, nego i sa stajališta povijesne sociolingvistike jer autor u Predgovoru – desetak godina prije hrvatskoga narodnog preporoda i ideje o stvaranju zajedničkoga nadregionalnog jezika – iznosi vlastito viđenje jezičnoga ujedinjenja Hrvata.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/