Objavljena izlaganja s okrugloga stola Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja

Objavljen je 3. broj e-časopisa Вісник Термінологічної комісії при МКС, u kojemu se donose izlaganja održana na okruglome stolu Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja u Zagrebu 9. svibnja 2019. Okrugli stol održan je u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Вісник Термінологічної комісії при МКС dostupan je na adresi http://term-in.net/news/615/.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/