Objavljena „Horvatska gramatika”

U nizu Pretisci Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavio je prijevod još jedne slovnice kajkavskoga književnoga jezika (2012. objavljena je „Gramatika horvatskoga narječja” I. Kristijanovića, 2014. „Uvod u nauk o horvatskome jeziku” I. Szentmartonyja, a 2015. „Horvatska gramatika” F. Korniga). Riječ je o „Horvatskoj gramatici” J. E. Matijevića iz 1810. godine. Knjiga obaseže uvodnu studiju Barbare Štebih Golub i prijevod slovnice izvorno pisane njemačkim jezikom. Ovim je izdanjem Institut zaokružio objavljivanje tiskanih, njemačkim jezikom pisanih gramatika kajkavskoga književnog jezika i učinio ta slabo poznata djela dostupna jezikoslovnoj i široj javnosti.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/